Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2853-IV
Прийняття: 08.09.2005
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення тимчасової державної допомоги дітям

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 51, ст.551 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 181 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога, яка не може бути меншою ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України";

доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:

"6. Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги визначається Кабінетом Міністрів України.

7. Суми наданої дитині тимчасової державної допомоги підлягають стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України у судовому порядку".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям;

у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

передбачити у проектах Державного бюджету України на 2006 рік та на наступні роки видатки для забезпечення виконання цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 вересня 2005 року
N 2853-IV