Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2833-III
Прийняття: 29.11.2001
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 10, ст.71 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Статтю 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10) доповнити частиною другою такого змісту:

"Різниця між сумою призначеної пенсії пенсіонера, який проживає у будинку-інтернаті (пансіонаті), і сумою пенсії, яка виплачується йому та непрацездатним членам його сім'ї відповідно до частини першої цієї статті, перераховується будинку-інтернату (пансіонату), в якому проживає пенсіонер, за його особистою письмовою заявою. Зазначені кошти зараховуються на рахунки цих установ понад бюджетні асигнування і спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання у них престарілих та інвалідів у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 листопада 2001 року
N 2833-III