Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2801-IV
Прийняття: 06.09.2005
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.480 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 Законами N 5080-VI ( 5080-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 29, ст.337 N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 Кодексом N 2597-VIII ( 2597-19 ) від 18.10.2018, ВВР, 2019, N 19, ст.74 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У частині другій статті 20 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 93) слова "оцінює наявне майно товариства" замінити словами "забезпечує визначення вартості майна товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".

2. У Законі України "Про заставу" ( 2654-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 1995 р., N 14, ст. 93; 2004 р., N 11, ст. 140):

1) частину першу статті 10 доповнити словами "але не більшу за його ринкову вартість";

2) частину другу статті 12 доповнити словами "та оцінка предмета застави відповідно до законодавства".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2597-VIII ( 2597-19 ) від 18.10.2018 }

{ Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

{ Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5080-VI ( 5080-17 ) від 05.07.2012 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 6 вересня 2005 року N 2801-IV