Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Указ
Номер: 280/2004
Прийняття: 05.03.2004
Видавники: Президент України

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України

{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004 N 943/2005 ( 943/2005 ) від 10.06.2005 N 1176/2005 ( 1176/2005 ) від 18.08.2005 N 1224/2005 ( 1224/2005 ) від 31.08.2005 N 1430/2005 ( 1430/2005 ) від 10.10.2005 N 1688/2005 ( 1688/2005 ) від 02.12.2005 N 1801/2005 ( 1801/2005 ) від 19.12.2005 N 157/2006 ( 157/2006 ) від 28.02.2006 N 575/2006 ( 575/2006 ) від 26.06.2006 N 678/2006 ( 678/2006 ) від 04.08.2006 N 769/2006 ( 769/2006 ) від 22.09.2006 N 970/2006 ( 970/2006 ) від 15.11.2006 N 118/2007 ( 118/2007 ) від 19.02.2007 N 687/2008 ( 687/2008 ) від 05.08.2008 N 477/2009 ( 477/2009 ) від 23.06.2009 N 532/2009 ( 532/2009 ) від 10.07.2009 N 480/2010 ( 480/2010 ) від 02.04.2010 N 382/2011 ( 382/2011 ) від 06.04.2011 N 383/2011 ( 383/2011 ) від 06.04.2011 N 384/2011 ( 384/2011 ) від 06.04.2011 N 389/2011 ( 389/2011 ) від 06.04.2011 N 395/2011 ( 395/2011 ) від 06.04.2011 N 403/2011 ( 403/2011 ) від 06.04.2011 N 410/2011 ( 410/2011 ) від 08.04.2011 N 442/2011 ( 442/2011 ) від 08.04.2011 N 445/2011 ( 445/2011 ) від 08.04.2011 N 448/2011 ( 448/2011 ) від 08.04.2011 N 451/2011 ( 451/2011 ) від 13.04.2011 N 453/2011 ( 453/2011 ) від 13.04.2011 N 458/2011 ( 458/2011 ) від 13.04.2011 N 465/2011 ( 465/2011 ) від 13.04.2011 N 467/2011 ( 467/2011 ) від 13.04.2011 N 499/2011 ( 499/2011 ) від 23.04.2011 N 500/2011 ( 500/2011 ) від 23.04.2011 N 582/2011 ( 582/2011 ) від 12.05.2011 N 634/2011 ( 634/2011 ) від 31.05.2011 N 769/2011 ( 769/2011 ) від 18.07.2011 N 920/2011 ( 920/2011 ) від 16.09.2011 N 1057/2011 ( 1057/2011 ) від 23.11.2011 N 1069/2011 ( 1069/2011 ) від 23.11.2011 N 33/2012 ( 33/2012 ) від 25.01.2012 N 222/2012 ( 222/2012 ) від 30.03.2012 N 347/2012 ( 347/2012 ) від 24.05.2012 N 264/2015 ( 264/2015 ) від 12.05.2015 N 434/2018 ( 434/2018 ) від 21.12.2018 }

1. Затвердити зміни, що вносяться до деяких указів Президента України (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 14 липня 2001 року N 529 ( 529/2001 ) "Про Примірне положення про державного секретаря міністерства";

пункт 3 статті 1 Указу Президента України від 15 січня 2002 року N 22 ( 22/2002 ) "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 14 квітня 2003 року N 324 ( 324/2003 ) "Про внесення змін до деяких указів Президента України".

Президент України                     Л.КУЧМА
м. Київ, 5 березня 2004 року
N 280/2004

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 5 березня 2004 року N 280/2004

ЗМІНИ, що вносяться до указів Президента України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Указу Президента N 264/2015 ( 264/2015 ) від 12.05.2015 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Указу Президента N 970/2006 ( 970/2006 ) від 15.11.2006 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Указу Президента N 1057/2011 ( 1057/2011 ) від 23.11.2011 }

4. У Положенні про порядок роботи з законопроектами та іншими документами, що вносяться Президентом України на розгляд Верховної Ради України, затвердженому Указом Президента України від 30 березня 1995 року N 270 ( 270/95 ) (зі змінами, внесеними Указами від 27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ) та від 26 січня 2002 року N 74 ( 74/2002 ):

1) у другому реченні абзацу першого пункту 4 слова "Державним секретарем Кабінету Міністрів України" замінити словами "Міністром Кабінету Міністрів України";

2) у пункті 14 слова "Керівником Групи по зв'язках з Верховною Радою України" замінити словами "Керівником Управління з питань забезпечення зв'язків з Верховною Радою України, Конституційним Судом України і Кабінетом Міністрів України";

3) у пункті 16 слова "Канцелярії Президента України" замінити словами "Управлінні документального забезпечення".

5. У затверджених Указом Президента України від 10 листопада 1995 року N 1035 ( 1035/95 ) (зі змінами, внесеними Указами від 27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ) та від 26 січня 2002 року N 74 ( 74/2002 ):

1) Програмі кадрового забезпечення державної служби:

в абзаці першому пункту 3 розділу "Формування складу державних службовців" слова "державним секретарям міністерств, керівникам інших центральних та місцевих органів виконавчої влади" замінити словами "їх керівникам";

у третьому реченні абзацу шостого пункту 2 розділу "Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців" слова "Українську Академію державного управління при Президентові України" замінити словами "Національну академію державного управління при Президентові України";

в абзаці четвертому пункту 1 розділу "Контроль і відповідальність за стан кадрового забезпечення державної служби" слова "державних секретарів міністерств, керівників інших центральних та місцевих органів виконавчої влади" замінити словами "їх керівників";

2) у другому реченні абзацу четвертого Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій слова "державний секретар міністерства, керівник іншого" замінити словом "керівник".

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Указу Президента N 687/2008 ( 687/2008 ) від 05.08.2008 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Указу Президента N 442/2011 ( 442/2011 ) від 08.04.2011 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Указу Президента N 769/2006 ( 769/2006 ) від 22.09.2006 }

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Указу Президента N 395/2011 ( 395/2011 ) від 06.04.2011 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Указу Президента N 532/2009 ( 532/2009 ) від 10.07.2009 }

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Указу Президента N 920/2011 ( 920/2011 ) від 16.09.2011 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Указу Президента N 678/2006 ( 678/2006 ) від 04.08.2006 }

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Указу Президента N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004 )

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Указу Президента N 769/2011 ( 769/2011 ) від 18.07.2011 }

15. У статті 2 Указу Президента України від 15 грудня 1999 року N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему центральних органів виконавчої влади" (зі змінами, внесеними Указами від 29 травня 2001 року N 345 ( 345/2001 ) та від 27 серпня 2003 року N 919 ( 919/2003 ):

перше речення частини другої викласти у такій редакції:

"Статус керівників центральних органів виконавчої влади встановлюється положеннями про ці органи";

у частині четвертій слова "міністрів, їх заступників" замінити словом "міністрів".

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Указу Президента N 480/2010 ( 480/2010 ) від 02.04.2010 }

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Указу Президента N 480/2010 ( 480/2010 ) від 02.04.2010 }

{ Пункт 18 втратив чинність на підставі Указу Президента N 222/2012 ( 222/2012 ) від 30.03.2012 }

{ Пункт 19 втратив чинність на підставі Указу Президента N 382/2011 ( 382/2011 ) від 06.04.2011 }

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Указу Президента N 1009/2004 ( 1009/2004 ) від 27.08.2004 }

{ Пункт 21 втратив чинність на підставі Указу Президента N 634/2011 ( 634/2011 ) від 31.05.2011 }

{ Пункт 22 втратив чинність на підставі Указу Президента N 500/2011 ( 500/2011 ) від 23.04.2011 }

{ Пункт 23 втратив чинність на підставі Указу Президента N 410/2011 ( 410/2011 ) від 08.04.2011 }

{ Пункт 24 втратив чинність на підставі Указу Президента N 1224/2005 ( 1224/2005 ) від 31.08.2005 }

{ Пункт 25 втратив чинність на підставі Указу Президента N 453/2011 ( 453/2011 ) від 13.04.2011 }

{ Пункт 26 втратив чинність на підставі Указу Президента N 467/2011 ( 467/2011 ) від 13.04.2011 }

{ Пункт 27 втратив чинність на підставі Указу Президента N 458/2011 ( 458/2011 ) від 13.04.2011 }

{ Пункт 28 втратив чинність на підстаіві Указу Президента N 445/2011 ( 445/2011 ) від 08.04.2011 }

{ Пункт 29 втратив чинність на підставі Указу Президента N 582/2011 ( 582/2011 ) від 12.05.2011 }

{ Пункт 30 втратив чинність на підставі Указу Президента N 389/2011 ( 389/2011 ) від 06.04.2011 }

{ Пункт 31 втратив чинність на підставі Указу Президента N 1688/2005 ( 1688/2005 ) від 02.12.2005 }

{ Пункт 32 втратив чинність на підставі Указу Президента N 383/2011 ( 383/2011 ) від 06.04.2011 }

33. У Положенні про Державний комітет України у справах релігій, затвердженому Указом Президента України від 14 листопада 2000 року N 1229 ( 1229/2000 ):

1) абзац четвертий пункту 8 доповнити словами "призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Держкомрелігій України, в тому числі за погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів центрального апарату Держкомрелігій України";

2) абзац другий пункту 9 викласти у такій редакції:

"У разі потреби до складу колегії Держкомрелігій України можуть входити в установленому порядку інші особи";

3) у пункті 11 абзаци другий та третій викласти у такій редакції:

"Структуру центрального апарату Держкомрелігій України затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис, кошторис видатків Держкомрелігій України затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України";

4) пункт 12 після слів "самостійний баланс" доповнити словами "рахунки в органах Державного казначейства України".

{ Пункт 34 втратив чинність на підставі Указу Президента N 499/2011 ( 499/2011 ) від 23.04.2011 }

{ Пункт 35 втратив чинність на підставі Указу Президента N 384/2011 ( 384/2011 ) від 06.04.2011 }

{ Пункт 36 втратив чинність на підставі Указу Президента N 403/2011 ( 403/2011 ) від 06.04.2011 }

{ Пункт 37 втратив чинність на підставі Указу Президента N 118/2007 ( 118/2007 ) від 19.02.2007 }

{ Пункт 38 втратив чинність на підставі Указу Президента N 451/2011 ( 451/2011 ) від 13.04.2011 }

{ Пункт 39 втратив чинність на підставі Указу Президента N 575/2006 ( 575/2006 ) від 26.06.2006 }

{ Пункт 40 втратив чинність на підставі Указу Президента N 33/2012 ( 33/2012 ) від 25.01.2012 }

41. У статті 4 Указу Президента України від 10 грудня 2001 року N 1199 ( 1199/2001 ) "Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом":

у частині першій слова "Державний секретар Міністерства фінансів України" замінити словами "перший заступник Міністра фінансів України";

у частині другій слова "Державного секретаря Міністерства фінансів України" замінити словами "першого заступника Міністра фінансів України".

( Пункт 42 втратив чинність на підставі Указу Президента N 943/2005 ( 943/2005 ) від 10.06.2005 )

43. У Положенні про Державну службу автомобільних доріг України, затвердженому Указом Президента України від 19 січня 2002 року N 50 ( 50/2002 ) "Питання Державної служби автомобільних доріг України":

1) абзац четвертий пункту 9 доповнити словами "призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Укравтодору, в тому числі за погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів центрального апарату Укравтодору";

2) абзац другий пункту 10 викласти у такій редакції:

"У разі потреби до складу колегії Укравтодору можуть входити в установленому порядку інші особи";

3) абзаци другий - четвертий пункту 12 викласти у такій редакції:

"Структуру центрального апарату Укравтодору затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис та кошторис видатків Укравтодору затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Укравтодору затверджує Голова";

4) пункт 13 після слова "має" доповнити словами "самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України".

( Пункт 44 втратив чинність на підставі Указу Президента N 1176/2005 ( 1176/2005 ) від 18.08.2005 )

45. У Положенні про Державний комітет України у справах національностей та міграції, затвердженому Указом Президента України від 19 березня 2002 року N 269 ( 269/2002 ):

1) абзац четвертий пункту 8 доповнити словами "призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Держкомнацміграції України, в тому числі за погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів центрального апарату Держкомнацміграції України";

2) абзац другий пункту 9 викласти у такій редакції:

"У разі потреби до складу колегії Держкомнацміграції України можуть входити в установленому порядку інші особи";

3) абзаци другий - четвертий пункту 11 викласти у такій редакції:

"Структуру центрального апарату Держкомнацміграції України затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис, кошторис видатків Держкомнацміграції України затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Держкомнацміграції України затверджує Голова";

4) пункт 12 після слова "має" доповнити словами "самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України".

{ Пункт 46 втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2018 ( 434/2018 ) від 21.12.2018 }

{ Пункт 47 втратив чинність на підставі Указу Президента N 1688/2005 ( 1688/2005 ) від 02.12.2005 }

{ Пункт 48 втратив чинність на підставі Указу Президента N 448/2011 ( 448/2011 ) від 08.04.2011 }

{ Пункт 49 втратив чинність на підставі Указу Президента N 347/2012 ( 347/2012 ) від 24.05.2012 }

( Пункт 50 втратив чинність на підставі Указу Президента N 1801/2005 ( 1801/2005 ) від 19.12.2005 )

( Пункт 51 втратив чинність на підставі Указу Президента N 1801/2005 ( 1801/2005 ) від 19.12.2005 )

52. У тексті Положення про Державний Протокол та Церемоніал України, затвердженого Указом Президента України від 22 серпня 2002 року N 746 ( 746/2002 ) "Про Державний Протокол та Церемоніал України" (зі змінами, внесеними Указом від 29 жовтня 2003 року N 1227 ( 1227/2003 ), та додатках до нього слова "Державний секретар Міністерства закордонних справ України", "заступник Державного секретаря Міністерства закордонних справ України", "Державний секретар Кабінету Міністрів України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "перший заступник Міністра закордонних справ України", "заступник Міністра закордонних справ України", "Міністр Кабінету Міністрів України" у відповідних відмінках.

{ Пункт 53 втратив чинність на підставі Указу Президента N 1430/2005 ( 1430/2005 ) від 10.10.2005 }

{ Пункт 54 втратив чинність на підставі Указу Президента N 157/2006 ( 157/2006 ) від 28.02.2006 }

{ Пункт 55 втратив чинність на підставі Указу Президента N 477/2009 ( 477/2009 ) від 23.06.2009 }

{ Пункт 56 втратив чинність на підставі Указу Президента N 465/2011 ( 465/2011 ) від 13.04.2011 }

{ Пункт 57 втратив чинність на підставі Указу Президента N 1069/2011 ( 1069/2011 ) від 23.11.2011 }

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК