Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2798-IV
Прийняття: 06.09.2005
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 42, ст.464 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині першій статті 42 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слово "позовом" замінити словом "заявою".

2. У Законі України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383):

1) у статті 60:

перше речення частини першої після слів "за повідомленням підприємств, установ, організацій, громадян або" доповнити словами "на підставі рішення суду про оголошення фізичної особи померлою чи";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"У разі одержання від суду рішення про оголошення фізичної особи померлою державний нотаріальний архів передає це рішення державній нотаріальній конторі за місцем відкриття спадщини для вжиття заходів з охорони спадкового майна. Якщо у відповідному населеному пункті немає державної нотаріальної контори, таке рішення передається державним нотаріальним архівом до виконавчого комітету сільської, селищної чи міської ради";

2) статтю 92 доповнити частиною другою такого змісту:

"У разі пред'явлення нотаріусу для вчинення протесту векселя, щодо якого постановлено судом ухвалу про заборону будь-яких операцій за ним, нотаріус зобов'язаний повідомити відповідний суд про пред'явлення такого векселя для вчинення протесту".

3. У частині другій статті 6 Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" ( 4002-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 25, ст. 198; 2003 р., N 30, ст. 247) слова "Апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами областей, міст Києва і Севастополя" замінити словами "районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами".

{ Пункт 4 розділу І втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

II. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів" ( 2860-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 76).

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 вересня 2005 року
N 2798-IV