Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2796-XII
Прийняття: 18.11.1992
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 2, ст.6 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 2814-XII ( 2814-12 ) від 22.11.92, ВВР, 1993, N 2, ст. 8 )

( В редакції Закону N 2886-XII ( 2886-12 ) від 19.12.92, ВВР, 1993, N 9, ст.61 )

З метою оперативного вирішення питань, пов'язаних із здійсненням ринкової реформи, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Делегувати Кабінету Міністрів України тимчасово, строком до 21 травня 1993 року, повноваження видавати декрети в сфері законодавчого регулювання з питань, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України ( 888-09 ), щодо відносин власності, підприємницької діяльності, соціального і культурного розвитку, державної митної, науково-технічної політики, кредитно-фінансової системи, оподаткування, державної політики оплати праці і ціноутворення.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 листопада 1992 року
N 2796-XII