Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2741-VI
Прийняття: 02.12.2010
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 18, ст.123 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В абзаці першому частини першої статті 707 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слова "з моменту передання йому" замінити словами "не рахуючи дня купівлі".

2. У Законі України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84):

1) абзац другий частини першої статті 9 доповнити словами "якщо триваліший строк не оголошений продавцем";

2) пункт 1 частини першої статті 23 викласти в такій редакції:

"1) відмову споживачу в реалізації його прав, установлених частиною першою статті 8, частиною першою статті 9 і частиною третьою статті 10 цього Закону, - у десятикратному розмірі вартості продукції виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 грудня 2010 року
N 2741-VI