Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2739-VI
Прийняття: 02.12.2010
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 18, ст.121)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4710-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 8, ст.75
№ 5456-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 46, ст.640 - зміни набирають чинності з 18.11.2012, крім положень, які стосуються передачі повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які набирають чинності з 18.05.2013 - див. пункт 1 розділу II Закону № 5456-VI від 16.10.2012}

1. Цей Закон встановлює мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва.

2. Завданням цього Закону є запобігання масовим проявам видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою в м. Києві, що спричиняє згубні наслідки для природного середовища, санітарно-гігієнічних і рекреаційних умов життя та здоров'я громадян у місті Києві - столиці України, а також їхнього естетичного виховання.

3. Відносини у галузі охорони та утримання зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва регулюються законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про рослинний світ", "Про Червону книгу України", "Про благоустрій населених пунктів", "Про столицю України - місто-герой Київ", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

берегозахисні ділянки - смуги прибережних зелених насаджень завширшки 150-200 метрів вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ, інших водних об'єктів;

ботанічні сади - науково-дослідні природоохоронні установи, які призначені для вивчення та збереження об'єктів рослинного світу та здійснюють науково-дослідну, навчальну та освітньо-виховну діяльність;

зелена зона - сукупність зелених насаджень у межах певної території;

зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту;

{Абзац п’ятий частини першої статті 1 в редакції Закону № 4710-VI від 17.05.2012}

лісопарк - лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення;

ліс населеного пункту - лісовий масив або ділянка лісу, розташовані в межах населеного пункту;

парк - самостійний архітектурно-організаційний комплекс, основним елементом якого є зелені насадження, площею понад 2 гектари, який виконує санітарно-гігієнічні функції та призначений для короткочасного відпочинку населення;

рекреаційна зона - спеціально виділена і організована територія в місті та в межах зеленої зони, призначена для відпочинку населення;

сквер - упорядкована ділянка зелених насаджень площею від 0,02 до 2,0 гектара, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населених місць, призначена для короткочасного відпочинку населення;

стрімкі схили - схили стрімкістю 21 і більше градусів;

урочище - природно-територіальний комплекс, який складається із закономірного просторового поєднання елементів ландшафту, в тому числі рослинності, та формується на основі певної форми рельєфу - випуклої чи ввігнутої, єдиної за генезисом і віком.

Стаття 2. Введення мораторію на видалення зелених насаджень

1. Ввести мораторій строком на 5 років на видалення зелених насаджень на таких об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва:

скверах, ботанічних садах, парках, лісопарках, рекреаційних зонах, лісах м. Києва;

урочищах зі стрімкими схилами;

зелених насадженнях прибудинкових територій;

берегозахисних ділянках та водоохоронних зонах;

островах річки Дніпро в межах території м. Києва.

Стаття 3. Вибіркове видалення окремих зелених насаджень

1. Вибіркове видалення окремих зелених насаджень на зазначених у статті 2 цього Закону об'єктах благоустрою зеленого господарства може здійснюватися у разі: відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб, будівництва об'єктів чемпіонату Європи 2012 року з футболу, будівництва об'єктів соціальної та культурної сфери (лікарень, шкіл, дитячих садків, музеїв, художніх галерей, бібліотек) з урахуванням відповідних проектів землеустрою та (або) містобудівної документації, знесення аварійних дерев чи ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

2. У надзвичайних та аварійних ситуаціях, якщо падіння дерев спричиняє загрозу життю та здоров'ю людей, пошкодженню будівель і споруд, комунікаціям, безпеці дорожнього руху, видалення окремих зелених насаджень проводиться негайно у встановленому порядку без оформлення дозволу. Факт видалення зелених насаджень оформляється актом огляду представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, районних у м. Києві державних адміністрацій, із залученням представників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, і спеціалізованих підприємств, які проводять видалення окремих зелених насаджень. Акт складається протягом двадцяти чотирьох годин з моменту початку робіт.

{Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Стаття 4. Контроль за дотриманням мораторію на видалення зелених насаджень

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснює контроль за дотриманням мораторію на видалення зелених насаджень згідно з вимогами, передбаченими статтями 2-3 цього Закону.

{Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Стаття 5. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом розробити законопроект про зелені насадження міст та інших населених пунктів, що базуватиметься на засадах сталого (екологічно збалансованого) розвитку населених пунктів, а також проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження зелених насаджень на об'єктах благоустрою зеленого господарства та подати їх на розгляд Верховної Ради України;

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти та забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

провести протягом 2011 року інвентаризацію природоохоронних об'єктів у містах та інших населених пунктах, у тому числі зелених, рекреаційних зонах, парках та лісопарках;

забезпечити до 1 липня 2012 року винесення на картографічні матеріали у містах та інших населених пунктах меж існуючих об'єктів благоустрою зеленого господарства та передбачити їх врахування в подальшому на планах земельних ділянок і при розробленні проектів землеустрою;

забезпечити до 1 березня 2011 року винесення в натурі у містах та інших населених пунктах меж ділянок існуючих об'єктів благоустрою зеленого господарства.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ,
2 грудня 2010 року
№ 2739-VI