Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2724-VI
Прийняття: 30.11.2010
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про інформацію" щодо захисту інформації

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 12, ст.86 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до статті 14 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650) такі зміни:

1) у частинах першій та шостій після слова "поширення" доповнити словом "захист";

2) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Захист інформації - це комплекс правових, організаційних, інформаційно-телекомунікаційних засобів і заходів, спрямованих на запобігання неправомірним діянням щодо інформації".

У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати відповідно частинами шостою та сьомою.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 30 листопада 2010 року
N 2724-VI