Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2710-IV
Прийняття: 23.06.2005
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 32, ст.423 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Сімейного ( 2947-14 ) та Цивільного кодексів України ( 435-15 ) такі зміни:

1. У Сімейному кодексі України ( 2947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):

статтю 164 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає державному органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини";

статтю 169 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"6. Рішення суду про поновлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає державному органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини".

У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.

2. Частину другу статті 49 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) після слова "усиновлення" доповнити словами "позбавлення та поновлення батьківських прав".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 червня 2005 року
N 2710-IV