Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 27
Прийняття: 10.01.2002
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 10 січня 2002 р. N 27 Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1219

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до Порядку проведення моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1219 ( 1219-2000-п ) "Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32, ст. 1360), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 27

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку проведення моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології ( 1219-2000-п )

1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Моніторингу підлягають національні і/або міжнародні проекти, в рамках яких в Україні реалізуються угоди, контракти, договори, меморандуми тощо, за основними напрямами згідно з додатком до цього Порядку у межах фінансування за рахунок державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, а також інших коштів, отримувачем яких є органи виконавчої влади, відповідні підприємства, установи та організації".

2. Абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

"4. Об'єктами розгляду під час проведення моніторингу є плани робіт щодо реалізації національних проектів; протоколи намірів, плани, програми, технічні завдання (вимоги), угоди, договори, контракти або їх проекти щодо реалізації міжнародних проектів, зокрема".

3. Пункт 6 доповнити словами "(далі - Центр моніторингу)".

4. Доповнити Порядок пунктом 8 такого змісту:

"8. Центральні органи виконавчої влади та установи, які згідно із затвердженим цією постановою переліком беруть участь у проведенні моніторингу:

а) визначають структурний підрозділ, відповідальний за проведення моніторингу, узгоджують порядок його взаємодії з Центром моніторингу;

б) передають Центру моніторингу щомісяця для внесення до банку даних інформацію про національні і/або міжнародні проекти, які готуються, та щокварталу - щодо тих, які реалізуються;

в) отримують у разі необхідності від Центру моніторингу інформацію з банку даних;

г) сприяють Центру моніторингу у питаннях:

організації співпраці з учасниками реалізації національних і/або міжнародних проектів;

проведення експертного аналізу та оцінки відповідності зазначених проектів національним інтересам, зокрема щодо дотримання права власності держави на науково-технічну інформацію, яка використовується у зв'язку з реалізацією цих проектів, та на результати їх реалізації;

обліку та збереження результатів реалізації національних і/або міжнародних проектів, право власності на які належить державі;

представництва державних інтересів у національних і/або міжнародних проектах".

5. Доповнити Порядок додатком такого змісту:

"Додаток до Порядку проведення моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології

ОСНОВНІ НАПРЯМИ проведення моніторингу національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології

------------------------------------------------------------------
     Найменування напряму     |   Відповідальні за
                    | проведення моніторингу
------------------------------------------------------------------
Ядерна та радіаційна безпека, ядерна  Мінпаливенерго (Держатом)
енергетика і промисловість, зокрема
питання, пов'язані з виведенням
Чорнобильської АЕС з експлуатації, а
також перетворенням об'єкта "Укриття"
в екологічно безпечну систему
Радіоекологія              Мінекоресурсів
Мінімізація наслідків Чорнобильської МНС
катастрофи, поводження з
радіоактивними відходами
Регулювання діяльності у сфері ядерної Держатомрегулювання"
та радіаційної безпеки