Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 2690-XII
Прийняття: 14.10.1992
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 }

Про внесення змін до Закону Української РСР "Про власність"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.660 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону Української РСР "Про власність" ( 697-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 20, ст.249; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст.562) такі зміни:

1. Пункт 4 статті 2 доповнити реченням такого змісту: "Всі форми власності є рівноправними".

2. Пункт 3 статті 37 викласти в такій редакції:

"3. Якщо порушено провадження у справі про банкрутство державного підприємства, його трудовий колектив має право вимагати передачі підприємства йому в оренду або перетворення його в інше підприємство, засноване на колективній власності, за умови прийняття на себе боргів підприємства-боржника і згоди кредиторів".

3. В тексті Закону слова "Українській РСР", "Українська РСР", "Української РСР", "Українською РСР", "державним арбітражем", "арбітражем", "державного арбітражу" замінити відповідно словами: "Україні", "Україна", "України", "Україною", "арбітражним судом", "арбітражного суду".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 14 жовтня 1992 року
N 2690-XII