Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2687-XII
Прийняття: 14.10.1992
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про споживчу кооперацію"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.657 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Абзац перший пункту 1 статті 18 Закону України "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992р., N 30, ст.414) доповнити словами: "а в разі банкрутства - за рішенням арбітражного суду".

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 14 жовтня 1992 року
N 2687-XII