Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2664-IV
Прийняття: 16.06.2005
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових гарантій захисту фінансових інтересів держави

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 31, ст.420 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75 }

З метою захисту фінансових інтересів держави, посилення контролю за витрачанням державних коштів Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

2. Розділ IV Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121) доповнити статтею 22-1 такого змісту:

"Стаття 22-1. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування

Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

4. Статтю 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2002 р., N 17, ст. 124; 2004 р., N 32, ст. 385; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти страхування на випадок безробіття здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

5. Розділ IX Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 4, ст. 21, N 17, ст. 80; 2002 р., N 16, ст. 114, N 17, ст. 124; 2003 р., N 26, ст. 192; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) доповнити статтею 46-1 такого змісту:

"Стаття 46-1. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

6. У Цивільному кодексі України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

1) частину першу статті 209 доповнити реченням такого змісту: "Договір про закупівлю, який укладається відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), на вимогу замовника підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню";

2) частину четверту статті 639 доповнити реченням такого змісту: "Договір про закупівлю, який укладається відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), на вимогу замовника підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення".

7. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):

1) у частині першій статті 74 слова "на принципах підприємництва, зазначених у статті 44 цього Кодексу" виключити";

2) частину першу статті 75 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Для закупівель матеріально-технічних ресурсів державне комерційне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), з урахуванням особливостей та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України";

3) частину другу статті 77 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Для закупівель матеріально-технічних ресурсів казенне комерційне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

4) частину п'яту статті 79 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Для закупівель матеріально-технічних ресурсів господарське товариство, державна частка у статутному фонді якого перевищує 50 відсотків, за рішенням органів управління такого товариства застосовує процедури закупівель, визначені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), з урахуванням особливостей та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпунктів 1-42 пункту 1 розділу І, які набирають чинності через місяць з дня опублікування цього Закону.

2. Тендерній палаті України протягом місяця з дня опублікування цього Закону привести свою діяльність у відповідність із вимогами цього Закону та створити у визначеному законодавством порядку інформаційний бюлетень.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 червня 2005 року
N 2664-IV