Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2658-VIII
Прийняття: 18.12.2018
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для забезпечення державної політики у вугільній галузі

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 5, ст.34)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542 із наступними змінами):

1) частину першу статті 34 доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14) наявності підстав, передбачених статтею 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств";

2) статтю 35 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. У випадку, передбаченому пунктом 14 частини першої статті 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій на період дії обставин, визначених статтею 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств".

2. У частинах першій та другій статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 22, ст. 258) слова та цифри "1 січня 2019 року" замінити словами та цифрами "1 січня 2022 року".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 грудня 2018 року
№ 2658-VIII