Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 2623-XII
Прийняття: 18.09.1992
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 42, ст.603 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 2624-XII ( 2624-12 ) від 18.09.92, ВВР, 1992, N 42, ст.604 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

До статті 4 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст.348, N 38, ст.562) внести такі зміни:

частину четверту виключити;

частину п'яту і шосту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 вересня 1992 року
N 2623-XII