Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2578-VIII
Прийняття: 02.10.2018
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 44, ст.356)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2849-IX від 13.12.2022}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 139 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2011 р., № 10, ст. 64):

друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Публікація законів та інших актів Верховної Ради у цих друкованих засобах масової інформації є офіційним опублікуванням";

частину третю доповнити словами "а також здійснюються відповідні виправлення в офіційній електронній версії тексту акта у базі даних "Законодавство України" на офіційному веб-сайті Верховної Ради";

доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Крім офіційного опублікування, закони, постанови та інші акти Верховної Ради також доводяться до відома населення шляхом їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради".

2. Частину п’яту статті 52 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222) викласти в такій редакції:

"5. Офіційне опублікування постанов Кабінету Міністрів України здійснюється в газеті "Урядовий кур’єр" та Офіційному віснику України, а також в інших офіційних друкованих виданнях і друкованих засобах масової інформації, визначених законом. Крім того, акти Кабінету Міністрів України оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України".

{Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022}

{Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022}

5. Частину другу статті 1 Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 34) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Дія цього Закону не поширюється на газети "Голос України" та "Урядовий кур’єр", що відповідно до законодавчих актів здійснюють офіційне опублікування законів України та інших нормативно-правових актів".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 жовтня 2018 року
№ 2578-VIII