Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 255-VII
Прийняття: 16.05.2013
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо Державної спеціальної служби транспорту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 12, ст.179)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину першу статті 2 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 407; 2002 р., № 29, ст. 193) доповнити словами "а військова зброя та боєприпаси до неї також Державній спеціальній службі транспорту".

2. Статтю 19 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 269) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"На військову зброю та боєприпаси до неї, закріплені за підрозділами Державної спеціальної служби транспорту, поширюється дія Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 травня 2013 року
№ 255-VII