Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2544-XII
Прийняття: 07.07.1992
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 38, ст.562 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 Законами N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

{ Розділ I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

{ Розділ II втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

III. Внести до Закону України "Про приватизаційні папери" ( 2173-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст.352) такі зміни:

в абзаці другому частини третьої статті 4 вилучити слова "протягом календарного року" та "протягом цього календарного року".

( Розділ IV втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

{ Розділ V втратив чинність на підставі Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 7 липня 1992 року
N 2544-XII