Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2526-VI
Прийняття: 21.09.2010
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до законів України "Про оборону України", "Про Збройні Сили України" та "Про розвідувальні органи України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 4, ст.27 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 912-IX ( 912-20 ) від 17.09.2020 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 3 Закону України "Про оборону України" ( 1932-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9, ст. 106; 2000 р., N 49, ст. 420) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"проведення розвідувальної та інформаційно-аналітичної діяльності в інтересах підготовки держави до оборони".

У зв'язку з цим абзаци третій - шістнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - сімнадцятим.

2. Статтю 1 Закону України "Про Збройні Сили України" ( 1934-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9, ст. 108; 2005 р., N 10, ст. 188; 2009 р., N 19, ст. 258) після частини четвертої доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:

"Органи військового управління розвідки та військові частини розвідки Збройних Сил України відповідно до закону можуть залучатися до заходів добування розвідувальної інформації з метою підготовки держави до оборони та для забезпечення готовності Збройних Сил України до оборони держави".

У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно частинами шостою - дев'ятою.

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 912-IX ( 912-20 ) від 17.09.2020 }

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 вересня 2010 року
N 2526-VI