Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2517-VIII
Прийняття: 04.09.2018
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо інвестиційної привабливості будівництва об’єктів відновлюваної енергетики

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 41, ст.317)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами):

1) у статті 31:

частину третю доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті";

пункт 4 частини четвертої доповнити словами "в частині врахування результатів оцінки впливу на довкілля";

2) у частині п’ятій статті 32:

абзац дев’ятий доповнити словами "(до розрахунку збитків не включаються збитки замовників будівництва, які будують об’єкти без залучення коштів державного або місцевого бюджетів, кредитних коштів, наданих під державні гарантії, коштів державних та комунальних підприємств, бюджетних установ)";

абзац чотирнадцятий доповнити словами "(крім об’єктів, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, за умови позитивного висновку уповноваженого органу з оцінки впливу на довкілля)".

2. Абзац третій пункту 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 9, ст. 68) викласти в такій редакції:

"III (крім об’єктів, які виробляють електричну енергію з енергії вітру) та IV категорій складності належать відповідно до об’єктів з середніми (СС2) наслідками".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 вересня 2018 року
№ 2517-VIII