Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2500-VI
Прийняття: 07.09.2010
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" щодо порядку утворення районних рад

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 1, ст.4 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79; 2007 р., N 34, ст. 444; 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 48, ст. 358; 2009 р., N 19, ст. 257) такі зміни:

1. Абзац перший частини першої статті 6 після слів "районні в місті ради" доповнити словами "(у разі їх утворення)".

2. У статті 7:

абзац шостий частини першої доповнити словами "(у разі їх утворення)";

доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Районні ради можуть утворюватися за рішенням територіальної громади міста Києва, прийнятого шляхом проведення місцевого референдуму, або за рішенням Київської міської ради.

Рішення територіальної громади міста Києва або Київської міської ради щодо утворення (неутворення) районних рад повинні бути прийняті до дня чергових виборів".

3. Частину першу статті 8 після слів "районні в місті ради" доповнити словами "(у разі їх утворення)".

4. Частину першу статті 9 після слів "районні в місті ради" доповнити словами "(у разі їх утворення)".

5. Статтю 10 після слів "районні в місті ради" доповнити словами "(у разі їх утворення)", а після слів "районними в місті радами" доповнити словами "(у разі їх утворення)".

6. Доповнити статтею 10-1 такого змісту:

"Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація

1. Виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.

2. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України".

7. Статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Здійснення управління районами в місті Києві

1. Питання організації управління районами в місті Києві належать до компетенції Київської міської ради і вирішуються відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ), цього та інших законів України, рішень міської ради про управління районами міста.

2. У районах міста Києва діють районні в місті Києві державні адміністрації, які підпорядковуються Київській міській державній адміністрації, а в разі утворення районних у місті Києві рад також є підзвітними і підконтрольними відповідним радам як виконавчі органи таких рад.

3. У разі утворення районної в місті Києві ради на посаду голови районної в місті Києві державної адміністрації Президентом України призначається особа, яка обрана головою районної у місті Києві ради.

У разі неутворення районної у місті Києві ради голова районної у місті Києві державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )".

8. Статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Голова, заступник голови районної в місті Києві ради

1. У разі утворення районної в місті Києві ради голова, заступник голови районної в місті Києві ради обираються відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

2. У разі утворення районної в місті Києві ради повноваження голови, заступника голови районної в місті Києві ради визначаються цим Законом, статтями 55 і 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), іншими законами України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

1) внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо механізму реалізації цього Закону;

2) забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 7 вересня 2010 року
N 2500-VI