Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 250-VI
Прийняття: 10.04.2008
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 23, ст.213 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі ( 981_049 ), підписаний у м. Женеві 5 лютого 2008 року, ратифікувати (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 10 квітня 2008 року
N 250-VI