Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2470-IX
Прийняття: 28.07.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері активної протидії агресії у кіберпросторі

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 25, ст. 890 із наступними змінами):

1) частину першу статті 2 після слів "урядового фельд’єгерського зв’язку" доповнити словами "активної протидії агресії у кіберпросторі";

2) у частині першій статті 3:

абзац другий доповнити словами "активної протидії агресії у кіберпросторі";

після абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"створення та забезпечення функціонування системи активної протидії агресії у кіберпросторі;

створення та забезпечення функціонування Центру активної протидії агресії у кіберпросторі".

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев’ятим;

3) частину першу статті 7 доповнити словами "активної протидії агресії у кіберпросторі";

4) у частині першій статті 14:

пункт 1 доповнити словами "активної протидії агресії у кіберпросторі";

доповнити пунктами 93 і 94 такого змісту:

"93) створення та забезпечення функціонування системи активної протидії агресії у кіберпросторі;

94) створення та забезпечення функціонування Центру активної протидії агресії у кіберпросторі".

2. У Законі України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 45, ст. 403 із наступними змінами):

1) частину першу статті 1 доповнити пунктами 22 і 23 такого змісту:

"22) система активної протидії агресії у кіберпросторі - сукупність організаційних, правових, наукових та технічних заходів, спрямованих на підвищення рівня кіберзахисту держави шляхом здійснення впливу на інформаційні (автоматизовані), електронно-комунікаційні, інформаційно-комунікаційні системи держави-агресора, джерела походження кіберзагроз та кібератак;

23) активна протидія агресії у кіберпросторі - дії, спрямовані на підвищення рівня кіберзахисту шляхом нейтралізації кібератак держави-агресора, його систем і мереж, а також джерел походження кіберзагроз та кібератак, які використовуються для завдання шкоди національній безпеці України";

2) пункт 1 частини другої статті 8 після слів "вимога щодо захисту якої встановлена законом" доповнити словами "активної протидії агресії у кіберпросторі", а після слів "Державного центру кіберзахисту" - словами "та Центру активної протидії агресії у кіберпросторі".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити необхідне фінансування відповідно до потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для виконання положень цього Закону в поточному бюджетному періоді.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
28 липня 2022 року
№ 2470-IX