Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2468-IX
Прийняття: 28.07.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину п’ятнадцяту статті 16 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340) викласти в такій редакції:

"Надання спеціальних дозволів на користування надрами суб’єкту господарювання, який приватизував державне підприємство відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" та/або Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", здійснюється шляхом переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, наданих зазначеному підприємству, на ім’я суб’єкта господарювання, який його приватизував, на строк дії такого спеціального дозволу та без проведення аукціону".

2. У статті 49 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):

1) частину п’ятнадцяту доповнити словами "приватизація єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства без зміни характеристик спеціального водокористування, визначених у раніше виданому дозволі";

2) доповнити частиною двадцять третьою такого змісту:

"Видача дозволу на спеціальне водокористування суб’єкту господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс державного або комунального підприємства, здійснюється шляхом переоформлення раніше виданого дозволу на строк його дії".

3. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383 із наступними змінами):

1) пункт 8-1 частини першої статті 49 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Внесення до Єдиного реєстру боржників державного або комунального підприємства не є підставою для відмови у посвідченні договору купівлі-продажу, укладеного у процесі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства";

2) статтю 55 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Наявність заборони відчуження або накладеного виконавцем у процесі виконавчого провадження арешту державного або комунального майна, крім арешту, накладеного у кримінальному провадженні, відсутність згоди кредитора на продаж державного або комунального майна, що перебуває в заставі (іпотеці), не є підставою для відмови в нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу, що укладається у процесі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, до складу якого входить таке майно. При цьому згода кредитора на укладення такого договору не вимагається".

У зв’язку з цим частини четверту - тринадцяту вважати відповідно частинами п’ятою - чотирнадцятою;

3) доповнити розділом V "Прикінцеві положення" такого змісту:

"Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Установити, що тимчасово, на період приватизації об’єктів спиртової та лікеро-горілчаної галузі в рамках Програми реформування та розвитку спиртової галузі, наявність заборони відчуження або накладеного виконавцем у процесі виконавчого провадження арешту майна Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", а також відсутність згоди кредитора на продаж такого майна, якщо воно перебуває в заставі (іпотеці), не є підставою для відмови в нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу такого майна, який укладається у процесі приватизації".

4. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):

1) статтю 2 доповнити частиною двадцять четвертою такого змісту:

"Приватизація єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, місця зберігання спирту якого внесені до Єдиного реєстру, є підставою для внесення відповідних змін до Єдиного реєстру. Податковий орган за заявою суб’єкта господарювання, який приватизував відповідний єдиний майновий комплекс державного або комунального підприємства, протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви видає переоформлену довідку про внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру";

2) статтю 3 доповнити частиною тридцять п’ятою такого змісту:

"Ліцензії на всі види діяльності, передбачені цією статтею, які видані державному або комунальному підприємству, переоформлюються на суб’єкт господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс такого державного або комунального підприємства, на строк дії раніше виданих ліцензій";

3) статтю 8 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

"Атестат виробництва, виданий державному або комунальному підприємству, переоформлюється на суб’єкт господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс такого державного або комунального підприємства, на строк дії виданого атестата";

4) статтю 14 доповнити частиною двадцятою такого змісту:

"Ліцензії на всі види діяльності, передбачені цією статтею, які видані державному або комунальному підприємству, переоформлюються на суб’єкт господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс такого державного або комунального підприємства, на строк дії раніше виданих ліцензій";

5) статтю 15 доповнити частиною такого змісту:

"Ліцензії на всі види діяльності, передбачені цією статтею, які видані державному або комунальному підприємству, переоформлюються на суб’єкт господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс такого державного або комунального підприємства, на строк дії раніше виданих ліцензій".

5. Статтю 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252; 2013 р., № 46, ст. 640; 2014 р., № 23, ст. 873; 2016 р., № 34, ст. 592) доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:

"Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єкту господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс державного або комунального підприємства, здійснюється шляхом переоформлення раніше виданого дозволу на строк його дії".

6. Статтю 21 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10 із наступними змінами) доповнити частиною двадцять третьою такого змісту:

"Видача дозволу особі, яка приватизувала єдиний майновий комплекс державного або комунального підприємства, здійснюється шляхом переоформлення раніше виданого дозволу на строк його дії".

7. У Законі України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134):

1) статтю 9 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Відчуження предмета іпотеки у разі продажу у процесі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, його структурного підрозділу, до складу якого входить такий предмет іпотеки, здійснюється без згоди іпотекодержателя".

У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;

2) частину третю статті 12 доповнити словами "крім договору купівлі-продажу, укладеного у процесі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, до складу якого входить таке майно";

3) третє речення частини першої статті 14 замінити двома новими реченнями такого змісту: "Продаж предмета іпотеки, що є об’єктом права державної чи комунальної власності, здійснюється з урахуванням Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна". Продаж шляхом приватизації єдиних майнових комплексів державних і комунальних підприємств, до складу яких входять об’єкти права державної та комунальної власності, що є предметом іпотеки, здійснюється без згоди іпотекодержателя".

8. Статтю 18 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1. Установити, що керівником (виконуючим обов’язки керівника) державного унітарного підприємства (крім підприємств, включених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, або до переліку об’єктів великої приватизації державної власності), щодо якого прийнято рішення про приватизацію, може бути призначена особа за сумісництвом, якщо таке сумісництво не заборонено спеціальним законом для окремих категорій осіб. Особа може бути керівником за сумісництвом одночасно не більш як на п’яти державних унітарних підприємствах, якщо одночасно виконуються такі умови:

1) балансова вартість майна жодного з підприємств не перевищує 100 мільйонів гривень;

2) дохід жодного з підприємств згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік не перевищує 12 мільйонів гривень або підприємством не подано фінансову звітність за останній звітний рік".

9. Статтю 8 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89 із наступними змінами) доповнити частиною десятою такого змісту:

"Ліцензії на всі види діяльності, передбачені цією статтею, які видані державному або комунальному підприємству, переоформлюються на суб’єкт господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс такого державного або комунального підприємства, на строк дії раніше виданих ліцензій".

10. У статті 4 Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 15, ст. 99):

частину першу доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті";

частину другу доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Примусове відчуження майна, приватизованого у період дії воєнного стану, допускається виключно в місцевостях, на території яких ведуться бойові дії, та здійснюється за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України, без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті".

11. У Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41-42, ст. 2024; 2017 р., № 31, ст. 343, № 25, ст. 289; 2018 р., № 10, ст. 53):

1) статтю 23 доповнити частиною двадцять другою такого змісту:

"22. У разі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства - оператора ринку, на потужності якого раніше видано експлуатаційний дозвіл, такий дозвіл переоформлюється на суб’єкта господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс такого державного або комунального підприємства, якщо він має намір провадити діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження";

2) частину другу статті 25 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Приватизація єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства - оператора ринку, потужності якого були попередньо зареєстровані, є підставою для внесення змін до реєстру, за умови збереження діяльності з виробництва та/або обігу харчових продуктів тваринного походження. Компетентний орган за заявою суб’єкта господарювання, який приватизував єдиний майновий комплекс такого державного або комунального підприємства, вносить зміни до реєстру протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви, про що письмово повідомляє заявника".

12. У Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9 із наступними змінами):

1) у статті 20:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 20. Подання заяви та документів у сфері державної реєстрації прав";

абзаци перший і другий частини першої викласти в такій редакції:

"1. Заява на проведення реєстраційних дій подається заявником у паперовій формі, а у випадках, передбачених законодавством, - в електронній формі разом з оригіналами документів, необхідних для проведення реєстраційних дій, чи їх копіями, засвідченими державними органами, органами місцевого самоврядування (якщо оригінали таких документів відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування).

Реєстраційні дії за заявою, у якій зазначено відомості про документи, необхідні для проведення таких дій, або за заявою, до якої додано копії відповідних документів, засвідчені підписом заявника, проводяться з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг";

у частині п’ятій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"З документів, поданих заявником для проведення реєстраційних дій у паперовій формі, виготовляються електронні копії шляхом сканування, які долучаються до заяви, зареєстрованої у Державному реєстрі прав, та до реєстраційної справи в електронній формі";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо у заяві відповідно до Закону України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг" зазначено відомості про документи, необхідні для проведення реєстраційних дій, або до заяви додано копії відповідних документів, засвідчені підписом заявника, державний реєстратор вчиняє дії, передбачені зазначеним Законом, з долученням електронних копій відповідних документів до заяви, зареєстрованої у Державному реєстрі прав, та до реєстраційної справи в електронній формі".

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

2) у статті 24:

частину третю доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) звернення заявника із заявою про державну реєстрацію права власності щодо майна, яке було придбане у процесі приватизації у складі єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, яке на момент проведення такої реєстрації внесено до Єдиного реєстру боржників";

частину четверту доповнити пунктами 15 і 16 такого змісту:

"15) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке було придбане у складі єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства на підставі договору купівлі-продажу, укладеного у процесі приватизації;

16) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке входить до складу єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, щодо якого прийнято рішення про приватизацію";

3) розділ V доповнити статтею 31-8 такого змісту:

"Стаття 31-8. Особливості державної реєстрації права власності на новостворені об’єкти нерухомого майна, розміщені на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), на підставі копій документів, необхідних для такої реєстрації

1. Державна реєстрація права власності на новостворені об’єкти нерухомого майна, розміщені на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, а також прилеглих до неї територій, що проводиться з урахуванням вимог Закону України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг" на підставі копій документів, необхідних для такої реєстрації, засвідчених підписом заявника - особи, що здійснювала будівництво такого об’єкта, здійснюється без виконання вимоги абзацу другого частини другої статті 5 Закону України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг".

2. Державна реєстрація права власності на новостворені об’єкти нерухомого майна у порядку, передбаченому цією статтею, може бути проведена виключно за наявності у відповідного заявника речового права на земельну ділянку під таким об’єктом";

4) доповнити розділом VIII "Прикінцеві та перехідні положення" такого змісту:

"Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Установити, що тимчасово, на період приватизації об’єктів спиртової та лікеро-горілчаної галузі відповідно до Програми реформування та розвитку спиртової галузі, наявність зареєстрованих обтяжень речових прав на нерухоме майно Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" (далі - ДП "Укрспирт"), крім арешту, накладеного у кримінальному провадженні, внесення ДП "Укрспирт" до Єдиного реєстру боржників не є підставою для відмови в державній реєстрації прав на таке майно, якщо воно було придбане на підставі договору купівлі-продажу, укладеного у процесі приватизації".

13. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542 із наступними змінами):

1) частину четверту статті 9 доповнити словами "крім випадків продажу у процесі приватизації майна, яке входить до складу єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, внесеного до Єдиного реєстру боржників";

2) частину п’яту статті 15 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Після переходу в процесі приватизації права власності на єдиний майновий комплекс державного або комунального підприємства виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну такого державного або комунального підприємства як сторони виконавчого провадження покупцем відповідного єдиного майнового комплексу";

3) у частині першій статті 34:

у пункті 12 слова "державних підприємств або пакетів акцій (часток) господарських товариств" замінити словами та цифрами "єдиного майнового комплексу боржника - державного або комунального підприємства, пакета акцій (часток) у розмірі більше 50 відсотків статутного капіталу боржника - господарського товариства";

доповнити пунктом 12-1 такого змісту:

"12-1) відкриття виконавчого провадження після завершення приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, пакета акцій (часток) у розмірі більше 50 відсотків статутного капіталу господарського товариства, якщо виконавчий документ, на підставі якого відкрито виконавче провадження, стосується зобов’язань боржника - державного або комунального підприємства, господарського товариства, які виникли до завершення приватизації єдиного майнового комплексу такого державного або комунального підприємства, пакета акцій (часток) у розмірі більше 50 відсотків статутного капіталу господарського товариства";

4) статтю 35 після частини шостої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"7. У випадку, передбаченому пунктом 12 частини першої статті 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій до закінчення однорічного строку з дня завершення приватизації або до припинення приватизації відповідного об’єкта приватизації.

8. У випадку, передбаченому пунктом 12-1 частини першої статті 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій до закінчення однорічного строку з дня завершення приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства або пакета акцій (часток) боржника відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна".

У зв’язку з цим частини сьому - десяту вважати відповідно частинами дев’ятою - дванадцятою;

5) частину другу статті 56 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

"Наявність накладеного виконавцем у процесі виконавчого провадження арешту державного або комунального майна, крім арешту, накладеного у кримінальному провадженні, не перешкоджає продажу шляхом приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, до складу якого входить таке майно";

6) у розділі XIII "Прикінцеві та перехідні положення":

доповнити пунктом 1-3 такого змісту:

"1-3. Установити, що тимчасово, на період приватизації об’єктів спиртової та лікеро-горілчаної галузі відповідно до Програми реформування та розвитку спиртової галузі, наявність накладеного виконавцем у процесі виконавчого провадження арешту майна Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" (далі - ДП "Укрспирт"), крім арешту, накладеного у кримінальному провадженні, не перешкоджає продажу шляхом приватизації такого майна, якщо воно було придбане на підставі договору купівлі-продажу, укладеного у процесі приватизації, та положення частини четвертої статті 9 цього Закону щодо підстав для визнання правочину недійсним не застосовуються у разі укладення у процесі приватизації договору купівлі-продажу майна ДП "Укрспирт";

абзац п’ятнадцятий пункту 10-2 викласти в такій редакції:

"Забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, а також прилеглих до неї територій";

доповнити пунктом 10-3 такого змісту:

"10-3. Тимчасово, на період до припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні:

1) зупиняється вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень (у тому числі накладення арешту на майно та кошти), боржником за якими є акціонерне товариство "Українська залізниця";

2) підлягають зняттю арешти, накладені до набрання чинності цим Законом на кошти та майно акціонерного товариства "Українська залізниця" у виконавчих провадженнях".

14. У Законі України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

пункт 8 виключити;

у пункті 10 слова "що становить визначену у відсотках частину стартової ціни об’єкта приватизації" виключити;

у пункті 15 слова "документи та відомості, необхідні та достатні для отримання дозволу на концентрацію" та "за пропозицією радника (у разі його залучення)" виключити;

доповнити пунктом 23-1 такого змісту:

"23-1) пул - об’єкт приватизації, який сформовано із кількох об’єктів приватизації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за умови що підприємства та/або господарські товариства, єдині майнові комплекси або акції (частки) яких є об’єктами приватизації, здійснюють економічну діяльність в одній або суміжних галузях";

пункт 24 виключити;

у пункті 25 слова "об’єкта великої приватизації на відповідний поточний рахунок органів приватизації, а потенційним покупцем об’єкта малої приватизації" виключити;

2) у статті 5:

у пункті 6 частини другої слова "інші об’єкти" замінити словами "пули та інші об’єкти";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. До об’єктів великої приватизації належать об’єкти державної або комунальної власності (єдині майнові комплекси державних підприємств та пакети акцій (часток) суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі) та пули, вартість активів яких (для пулу - загальна вартість активів об’єктів приватизації, з яких сформовано пул) згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 250 мільйонів гривень";

3) у частині другій статті 7:

абзац тринадцятий виключити;

в абзаці п’ятнадцятому слова "об’єкт приватизації" замінити словами "об’єкти малої приватизації";

після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"укладають з операторами електронних майданчиків договори про конфіденційність інформації про об’єкт великої приватизації".

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять третім;

4) пункт 13 частини другої статті 8 виключити;

5) у частині першій статті 10:

в абзаці третьому слова "в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації" виключити;

в абзаці шостому слова "та у випадках, передбачених цим Законом, інформації про вивчення попиту для визначення стартової ціни" виключити;

6) у статті 11:

у частині п’ятій слова і цифру "подають щороку до 1 жовтня" замінити словами "зобов’язані подавати щокварталу до першого числа місяця, з якого починається квартал", а слова "на наступний рік" виключити;

у частині десятій:

в абзаці першому:

у першому реченні слова і цифри "щороку до 15 січня поточного року", "на відповідний рік, в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації" виключити, а після слів "Фонду державного майна України" доповнити словами "протягом п’яти календарних днів з дня їх затвердження";

у другому реченні слова "в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації" виключити, а після слів "Фонду державного майна України" доповнити словами і цифрами "протягом 10 календарних днів з дня прийняття такого рішення";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі якщо об’єкт приватизації не продано протягом року з дня включення до відповідного переліку, такий об’єкт не потребує повторного включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації";

7) у статті 12:

в абзаці другому частини першої слова "в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації" виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Органи приватизації припиняють приватизацію об’єкта приватизації у таких випадках:

включення об’єкта приватизації до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;

виключення за рішенням Кабінету Міністрів України об’єкта великої приватизації з переліку об’єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації;

ухвалення представницьким органом місцевого самоврядування рішення про скасування попереднього рішення про приватизацію відповідного об’єкта комунальної власності;

прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про припинення приватизації об’єкта малої приватизації державної власності;

якщо об’єкт малої приватизації, крім єдиного майнового комплексу або пакета акцій (часток) господарського товариства, не продано в порядку, передбаченому частинами восьмою - одинадцятою статті 15 цього Закону";

8) абзац шостий пункту 1 частини першої статті 13 виключити;

9) у статті 14:

у частині другій:

в абзаці п’ятому пункту 1 слова "підтверджена аудитором" виключити;

у пункті 4 слова "сплачується на відповідний поточний рахунок органів приватизації" замінити словами "а також реєстраційний внесок сплачуються на рахунок, визначений частиною одинадцятою цієї статті";

частину третю виключити;

у частині четвертій слова "потенційними покупцями" замінити словами "переможцем аукціону";

частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:

"5. Орган приватизації після закінчення електронного аукціону з продажу об’єкта великої приватизації має право витребувати від переможця аукціону інші документи і відомості, але лише ті, які потрібні для з’ясування його особи і суті діяльності.

6. Орган приватизації не затверджує протокол про результати електронного аукціону з продажу об’єкта великої приватизації, не укладає договір купівлі-продажу за результатами продажу на аукціоні чи застосування процедури викупу, якщо переможець електронного аукціону:

не відповідає вимогам статті 8 цього Закону;

не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим Законом;

подав неправдиві відомості про себе;

відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу щодо того самого об’єкта приватизації, що підтверджується відповідним актом, або є кінцевим бенефіціаром потенційного покупця, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу щодо того самого об’єкта приватизації, що підтверджується відповідним актом;

не сплатив ціну продажу об’єкта приватизації у строк, встановлений цим Законом, щодо того самого об’єкта приватизації, що підтверджується відповідним актом;

є пов’язаною особою з іншим потенційним покупцем, який брав участь в аукціоні.

Не можуть бути підставою для прийняття рішення про відмову в затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору купівлі-продажу формальні (несуттєві) помилки в оформленні заяви на участь у приватизації об’єкта великої приватизації або в документах та інформації, що подаються разом із такою заявою, які не впливають на зміст заяви або документів та інформації, зокрема технічні помилки та описки.

Рішення про відмову в затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору купівлі-продажу має містити підстави для його прийняття";

у пункті 4 частини сьомої:

в абзаці першому цифри і слово "10 відсотків" замінити цифрами і словом "20 відсотків";

доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:

"Для об’єкта малої приватизації, два аукціони з продажу якого визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 цього Закону, розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

50 відсотків стартової ціни об’єкта малої приватизації;

30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення";

у частині дев’ятій:

після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу щодо того самого об’єкта приватизації, що підтверджується відповідним актом;

не сплатив ціну продажу об’єкта приватизації у строк, встановлений цим Законом, щодо того самого об’єкта приватизації, що підтверджується відповідним актом".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим;

в абзаці восьмому слова "вичерпний перелік підстав" замінити словом "підстави";

частину десяту викласти в такій редакції:

"10. Після закінчення електронного аукціону організатор аукціону з продажу об’єкта приватизації перевіряє заяву на участь у приватизації об’єкта приватизації разом із доданими до неї документами та інформацією переможця аукціону і в разі невідповідності доданих до заяви документів приймає рішення відповідно до частини шостої, дев’ятої цієї статті:

протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем формування в електронній торговій системі протоколу про результати електронного аукціону, - у разі продажу об’єкта малої приватизації;

протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування в електронній торговій системі протоколу про результати електронного аукціону, - у разі продажу об’єкта великої приватизації";

абзац перший частини одинадцятої викласти в такій редакції:

"11. Для участі в аукціоні гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації";

абзац перший частини тринадцятої викласти в такій редакції:

"13. Об’єкт приватизації може бути придбаний за рахунок залучених (кредитних) коштів. У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених (кредитних) коштів переможець аукціону повинен також подати інформацію про відповідного кредитора та документальне підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до частини другої статті 8 цього Закону";

10) у статті 15:

частину першу доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:

"Органи приватизації під час підготовки об’єкта малої приватизації до приватизації можуть залучати суб’єктів господарювання для:

виготовлення технічної документації, реєстрації речових прав на нерухоме майно та проведення інвентаризації майна державних підприємств, що приватизуються;

проведення екологічного аудиту у випадках, визначених законодавством";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Відомості про учасників аукціону та відомості про потенційних покупців відносяться до конфіденційної інформації та не підлягають розголошенню до завершення аукціону";

в абзаці сьомому частини четвертої цифри "10" замінити словом "п’ять", а слова "в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації" виключити;

у частині п’ятій цифри "35" замінити цифрами "25";

у частині шостій:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Протокол про результати електронного аукціону підписується шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, крім випадків, якщо на підписанні протоколу в письмовій формі наполягає переможець електронного аукціону".

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

абзац третій викласти в такій редакції:

"У випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 14 цього Закону, або у разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу, або у разі несплати ним ціни продажу об’єкта приватизації у строк, встановлений цим Законом, що підтверджується відповідним актом, електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол аукціону";

абзац четвертий після слів "договору купівлі-продажу" доповнити словами "або не сплатив ціну продажу об’єкта приватизації у строк, встановлений цим Законом";

абзаци другий і третій частини сьомої викласти в такій редакції:

"У випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 14 цього Закону, або у разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу, або у разі несплати ним ціни продажу об’єкта приватизації у строк, встановлений цим Законом, гарантійний внесок йому не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету.

Переможцю аукціону гарантійний внесок, за вирахуванням плати за участь у електронному аукціоні, зараховується під час розрахунку за об’єкт приватизації";

абзац другий частини восьмої викласти в такій редакції:

"У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, формується протокол про те, що наявний один учасник, а орган приватизації протягом п’яти робочих днів з дня формування такого протоколу приймає та оприлюднює рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни";

частину десяту викласти в такій редакції:

"10. Якщо для участі у повторному аукціоні із зниженням стартової ціни подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, формується протокол про те, що наявний один учасник, а орган приватизації протягом п’яти робочих днів з дня формування такого протоколу приймає та оприлюднює рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни з урахуванням її зниження відповідно до частини дев’ятої цієї статті";

частину одинадцяту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 цього Закону, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни, визначеної відповідно до статті 22 цього Закону, на 50 відсотків".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

частину тринадцяту викласти в такій редакції:

"13. У разі якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся, або відсутнє рішення органу приватизації щодо викупу, прийняте відповідно до частин восьмої і десятої цієї статті, протягом одного робочого дня з дати формування відповідного протоколу аукціону або з дати закінчення строку для оприлюднення рішення органу приватизації щодо викупу автоматично оголошується новий аукціон, який проводиться не раніше ніж на десятий та не пізніше ніж на п’ятнадцятий день з дати його оголошення";

11) у частині першій статті 16:

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо орган приватизації прийняв рішення про приватизацію об’єкта шляхом викупу, між органом приватизації та особою (господарським товариством), яка скористалася своїм правом на викуп, укладається попередній договір купівлі-продажу об’єкта приватизації. Договір купівлі-продажу такого об’єкта приватизації укладається не пізніше ніж протягом 30 робочих днів з дня укладення попереднього договору".

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

в абзаці п’ятому слова "трьох років" замінити словами "одного року";

12) частину третю статті 18 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо орган приватизації прийняв рішення про приватизацію об’єкта шляхом викупу, між органом приватизації та орендарем укладається попередній договір купівлі-продажу об’єкта приватизації. Договір купівлі-продажу такого об’єкта приватизації укладається не пізніше ніж протягом 30 робочих днів з дня укладення попереднього договору".

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

13) у статті 19:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Умови продажу та стартові ціни об’єктів великої приватизації державної власності на аукціонах, передбачених цією статтею, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

До проведення першого аукціону з продажу об’єкта великої приватизації Кабінет Міністрів України одночасно затверджує стартові ціни та умови продажу об’єкта великої приватизації на аукціонах, передбачених частиною шістнадцятою цієї статті.

Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації, розмір та порядок сплати плати за участь в електронному аукціоні, визначення переможця за результатами електронного аукціону затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Операторами електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації є оператори, що авторизовані у порядку, визначеному частиною першою статті 15 цього Закону.

Особливості продажу об’єктів великої приватизації, що перебувають у комунальній власності, можуть встановлюватися рішенням відповідного представницького органу місцевого самоврядування";

частини другу - п’яту виключити;

у частині шостій:

в абзаці першому слово "аукціоні" замінити словами "електронних аукціонах";

в абзаці четвертому слова "в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації" виключити;

у частині восьмій слова і цифри "не раніше ніж через 30 днів, але не пізніше 60 днів" замінити словами і цифрами "не раніше ніж через 60, але не пізніше ніж через 90 днів", а слово "об’єктів" - словом "об’єкта";

у частині дев’ятій:

в абзаці першому слова "до організатора аукціону" замінити словами "через електронну торгову систему";

абзац другий виключити;

частини десяту і одинадцяту викласти в такій редакції:

"10. Доступ до інформаційного пакета об’єкта великої приватизації надається відповідно до договору про конфіденційність інформації, що укладається між організатором аукціону та операторами електронних майданчиків.

Типовий договір про конфіденційність інформації про об’єкт великої приватизації між організатором аукціону та операторами електронних майданчиків затверджується Фондом державного майна України.

Потенційні покупці отримують доступ до інформаційного пакета об’єкта великої приватизації після укладення з операторами електронних майданчиків договору про конфіденційність інформації про об’єкт великої приватизації.

Відомості про потенційних покупців, які уклали з операторами електронних майданчиків договори про конфіденційність інформації про об’єкт великої приватизації, відносяться до конфіденційної інформації та не підлягають розголошенню до завершення аукціону.

Потенційний покупець має право звернутися до оператора електронного майданчика для отримання додаткової інформації про об’єкт великої приватизації.

На запит оператора електронного майданчика організатор аукціону надає додаткову інформацію про об’єкт великої приватизації (за наявності).

Переможець електронного аукціону з продажу об’єкта великої приватизації має право надати власні коментарі та пропозиції до проекту договору купівлі-продажу у порядку, встановленому Фондом державного майна України.

11. Продаж об’єктів великої приватизації на аукціоні, крім аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, здійснюється за наявності не менше двох учасників аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону на підвищення стартової ціни";

абзаци перший і другий частини дванадцятої виключити;

частину тринадцяту викласти в такій редакції:

"13. Протокол про результати електронного аукціону формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі.

Протокол про результати електронного аукціону підписується шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, крім випадків, якщо на підписанні протоколу в письмовій формі наполягає переможець електронного аукціону.

У випадках, передбачених частиною шостою статті 14 цього Закону, або у разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу, або у разі несплати ним ціни продажу об’єкта приватизації у строк, встановлений цим Законом, що підтверджується відповідним актом, гарантійний внесок йому не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету, а електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол аукціону";

у частині чотирнадцятій:

абзац перший після слів "потенційними покупцями" доповнити словами "які не стали переможцями аукціону", а слово "державним" виключити;

абзац другий після слів "купівлі-продажу" доповнити словами "або у разі несплати ним ціни продажу об’єкта приватизації у строк, встановлений цим Законом", а слово "державного" замінити словом "відповідного";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Переможцю аукціону гарантійний внесок, за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні, зараховується під час розрахунку за об’єкт приватизації";

частини п’ятнадцяту і шістнадцяту викласти в такій редакції:

"15. Відомості про учасників аукціону та відомості про потенційних покупців відносяться до конфіденційної інформації та не підлягають розголошенню до завершення аукціону.

16. У разі якщо для участі в аукціоні з продажу об’єкта приватизації подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, формується протокол про те, що наявний один учасник, а орган приватизації протягом п’яти робочих днів з дня формування такого протоколу приймає та оприлюднює рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни для відповідного аукціону.

У разі якщо об’єкт приватизації, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, крім випадку, передбаченого абзацом першим цієї частини, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Якщо для участі у повторному аукціоні із зниженням стартової ціни подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, формується протокол про те, що наявний один учасник, а орган приватизації протягом п’яти робочих днів з дня формування такого протоколу приймає та оприлюднює рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни з урахуванням її зниження відповідно до цієї частини.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано в порядку, передбаченому абзацами першим - третім цієї частини, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни, визначеної відповідно до статті 22 цього Закону, на 50 відсотків.

Якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини тринадцятої цієї статті, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни, визначеної відповідно до статті 22 цього Закону, на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.

До проведення першого аукціону з продажу об’єкта великої приватизації аукціонна комісія одночасно встановлює стартові ціни та умови продажу об’єкта великої приватизації на аукціонах, передбачених цією частиною.

У разі якщо аукціон визнано таким, що не відбувся, або відсутнє рішення органу приватизації щодо викупу, прийняте відповідно до цієї частини, протягом одного робочого дня з дати формування відповідного протоколу аукціону або з дати закінчення строку для оприлюднення рішення органу приватизації щодо викупу автоматично оголошується новий аукціон, який проводиться не раніше ніж на тридцятий та не пізніше ніж на шістдесятий день з дати його оголошення.

Мінімальний крок аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка стартової ціни об’єкта великої приватизації";

частини сімнадцяту і вісімнадцяту виключити;

14) статтю 20 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Отримання дозволу на концентрацію не вимагається, якщо вартість активів суб’єкта господарювання, пакет акцій (часток) або єдиний майновий комплекс якого є об’єктом приватизації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, обсяг реалізації товарів в Україні суб’єкта господарювання, пакет акцій (часток) або єдиний майновий комплекс якого є об’єктом приватизації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, а також ціна продажу об’єкта приватизації не перевищує суму, еквівалентну 4 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року";

15) у статті 21:

у частині першій слова "в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації" виключити;

у частині третій:

в абзаці тринадцятому слова "(кінцевий строк подання цінових аукціонних пропозицій)" виключити;

в абзаці чотирнадцятому слова "час та місце" замінити словами "та час";

абзац шістнадцятий виключити;

частину четверту виключити;

у частині п’ятій слова "в додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації", а також" виключити;

16) у статті 22:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Стартова ціна об’єкта великої приватизації встановлюється аукціонною комісією на рівні балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) великої приватизації згідно з даними фінансової звітності за останній звітний період (для пулу - на рівні балансової вартості активів об’єктів, з яких сформовано пул).

У фінансовій звітності, за даними якої визначається стартова ціна об’єкта великої приватизації, відображається переоцінка необоротних активів відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", проведена не більше ніж за один рік до дати оцінки";

частини другу і третю виключити;

17) статтю 24 викласти в такій редакції:

"Стаття 24. Порядок проведення розрахунків за приватизацію об’єктів

1. Переможець електронного аукціону сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта малої приватизації не пізніше ніж протягом 20 робочих днів, ціну продажу об’єкта великої приватизації - не пізніше ніж протягом 30 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону.

У випадках, передбачених статтями 16 і 18 цього Закону, ціна продажу об’єкта малої приватизації сплачується на відповідний поточний рахунок органу приватизації не пізніше ніж протягом 20 робочих днів, ціна продажу об’єкта великої приватизації - не пізніше ніж протягом 30 робочих днів з дня укладення попереднього договору.

2. Ціна продажу об’єкта приватизації дорівнює сумі розміру найвищої цінової пропозиції переможця електронного аукціону та розміру податків (у разі їх нарахування).

3. Сплачена переможцем аукціону ціна продажу об’єкта приватизації є попередньою оплатою за договором купівлі-продажу такого об’єкта приватизації.

4. У разі прийняття рішення про відмову в укладенні договору купівлі-продажу відповідно до частини шостої або дев’ятої статті 14 цього Закону або у разі відмови переможця аукціону від укладення договору купівлі-продажу, що підтверджується відповідним актом, сплачена переможцем аукціону ціна продажу об’єкта приватизації, крім гарантійного внеску, повертається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

18) у статті 25:

у частині першій слова "(суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкти приватизації тощо)" виключити;

у частині третій:

абзац четвертий пункту 1 доповнити словами "державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, проведення інвентаризації";

абзац п’ятий пункту 2 виключити;

частину четверту виключити;

19) у статті 26:

абзаци перший і другий частини першої замінити п’ятьма новими абзацами такого змісту:

"1. Договір купівлі-продажу об’єкта приватизації укладається між органом приватизації та переможцем електронного аукціону після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації та протягом 25 робочих днів - для об’єктів малої приватизації, 35 робочих днів - для об’єктів великої приватизації з дня формування протоколу про результати електронного аукціону.

У разі необхідності виготовлення документів для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації за рішенням державного органу приватизації, а також у випадках, передбачених статтями 16 і 18 цього Закону, між державним органом приватизації та переможцем електронного аукціону у строк, встановлений абзацом першим цієї частини, укладається попередній договір купівлі-продажу об’єкта приватизації.

Витрати, пов’язані з виготовленням документів для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, покладаються на переможця електронного аукціону. У такому разі договір купівлі-продажу об’єкта приватизації укладається протягом 60 робочих днів з дня укладення попереднього договору.

На вимогу покупця попередній договір купівлі-продажу та договір купівлі-продажу об’єкта приватизації, які не потребують нотаріального посвідчення, можуть бути укладені у формі електронного документа та підписані шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Примірні попередній договір купівлі-продажу та договір купівлі-продажу об’єкта приватизації затверджуються Фондом державного майна України".

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

у частині другій:

абзац десятий виключити;

після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"підготовки об’єктів малої приватизації до приватизації, зокрема проведення інвентаризації, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та виготовлення технічної документації".

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - шістнадцятим;

абзац п’ятнадцятий після слів "містити умови" доповнити словами "щодо забезпечення виконання таких зобов’язань у вигляді банківської гарантії, а також";

у частині третій:

пункт 1 виключити;

пункт 6 після слів "приватизованого об’єкта" доповнити словами "(його частини) або нерухомого майна господарського товариства, якщо об’єктом приватизації є пакет акцій (часток) такого товариства";

абзац п’ятий частини п’ятої виключити;

у частині шостій:

в абзаці першому слова "сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта разом з неустойкою (у разі її нарахування)" замінити словами "укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації та підписання акта приймання-передачі об’єкта приватизації";

в абзаці другому слова "повної сплати ціни продажу разом з неустойкою (у разі її нарахування) за пакет акцій" замінити словами "укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації";

абзац третій після слів "на концентрацію" доповнити словами "(у разі придбання пулу - не раніше дати отримання дозволу щодо об’єктів приватизації, з яких сформовано пул)";

абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "Неукладення такого договору оренди у визначений строк має наслідком припинення такого права постійного користування та настання відповідальності згідно із законодавством";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Наявність заборони відчуження або накладеного виконавцем у процесі виконавчого провадження арешту державного або комунального майна, крім арешту, накладеного у кримінальному провадженні, відсутність згоди кредитора, іпотекодержателя на продаж майна, що перебуває в заставі (іпотеці), не є перешкодою для продажу єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, до складу якого входить таке майно, у порядку, встановленому цим Законом, та не є підставою для відмови у нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу такого єдиного майнового комплексу. Продаж такого єдиного майнового комплексу здійснюється без повідомлення та згоди особи, в інтересах якої встановлені відповідні обтяження. Всі обтяження зберігають чинність для покупця об’єкта приватизації і припиняються в порядку, встановленому законодавством України";

у частині одинадцятій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Порядок повернення сплаченої переможцем аукціону ціни продажу об’єкта приватизації визначається Кабінетом Міністрів України";

абзац третій виключити;

20) у статті 27:

у частині п’ятій слова "Відчуження майна (акцій), обтяжених передбаченими у цій частині зобов’язаннями" замінити словами "Відчуження об’єкта приватизації (його частини) або нерухомого майна господарського товариства, якщо об’єктом приватизації є пакет акцій (часток) такого товариства, до повного виконання умов договору купівлі-продажу";

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Передача приватизованого об’єкта (його частини) або нерухомого майна господарського товариства, якщо об’єктом приватизації є пакет акцій (часток) такого товариства, в заставу або внесення такого об’єкта (нерухомого майна) до статутного капіталу господарського товариства у період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку";

21) у статті 29:

частину четверту виключити;

у частині п’ятій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"у разі порушення встановлених умовами договору купівлі-продажу інвестиційних зобов’язань покупцями сплачується штраф у розмірі невнесених інвестицій";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"у разі порушення встановлених умовами договору купівлі-продажу інвестиційних зобов’язань, забезпечених банківською гарантією, орган приватизації задовольняє свої вимоги в розмірі невнесених інвестицій за рахунок банківської гарантії".

У зв’язку з цим абзаци третій - дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;

22) у другому реченні абзацу другого частини другої статті 30 слова "про недопущення до участі в аукціоні або" виключити;

23) у розділі V "Прикінцеві та перехідні положення":

в абзаці першому пункту 7 цифри і слово "2021 року" замінити цифрами і словом "2025 року", слова "потенційних покупців" в усіх відмінках і числах замінити словами "переможця аукціону", а слова "частиною дев’ятою" - словами "частиною десятою";

у пункті 7-2 слова "аукціони із зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об’єктів великої приватизації не проводяться" замінити словами "а також на період дії правового режиму воєнного стану для об’єктів великої приватизації не проводяться повторні аукціони із зниженням стартової ціни, аукціони за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, а рішення про приватизацію об’єктів великої приватизації шляхом викупу приймається Кабінетом Міністрів України";

доповнити пунктами 7-3 - 7-6 такого змісту:

"7-3. Установити, що тимчасово, на період приватизації об’єктів спиртової та лікеро-горілчаної галузі відповідно до Програми реформування та розвитку спиртової галузі, наявність заборони відчуження або накладеного виконавцем у процесі виконавчого провадження арешту майна Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", крім арешту, накладеного у кримінальному провадженні, відсутність згоди кредитора на продаж такого майна, якщо воно перебуває в заставі (іпотеці), не є підставою для відмови у нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу такого майна. Продаж такого майна здійснюється без повідомлення та згоди особи, в інтересах якої встановлені відповідні обтяження. Всі обтяження зберігають чинність для покупця об’єкта приватизації і припиняються в порядку, встановленому законодавством України.

7-4. Установити, що тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану:

не проводиться приватизація об’єктів, розташованих на територіях адміністративно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

Фонд державного майна України щомісяця подає до комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесені питання приватизації державного і комунального майна, інформацію про призначені електронні аукціони, результати продажу державного майна та пропозиції щодо внесення змін до законодавства, зважаючи на результати практичного застосування законодавчих актів з питань приватизації (за наявності);

аукціонна комісія розробляє умови продажу об’єкта приватизації після отримання органом приватизації листа довільної форми про намір приватизації такого об’єкта від потенційного покупця, який, у тому числі, може потребувати переміщення виробничих потужностей з територій, на яких ведуться бойові дії та/або існує загроза бойових дій, на безпечну територію. Під час приватизації єдиного майнового комплексу підприємства складаються переліки об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів, які перебувають на балансі такого підприємства (за наявності). Аудит, екологічний аудит, інвентаризація, оцінка об’єкта приватизації (його складових) не здійснюються. Протягом трьох робочих днів після затвердження умов продажу об’єкта приватизації орган приватизації публікує інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта приватизації в електронній торговій системі та, за наявності технічної можливості, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України або відповідної територіальної громади;

разом із заявою на участь у приватизації об’єкта малої приватизації, яка містить ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, потенційні покупці - юридичні особи подають: заяву про те, що потенційний покупець не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 цього Закону; заяву про ознайомлення з об’єктом приватизації; документи, передбачені абзацами третім і четвертим пункту 3, пунктами 4 і 5 частини сьомої статті 14 цього Закону;

разом із заявою на участь у приватизації об’єкта малої приватизації потенційні покупці - фізичні особи та іноземці подають: заяву про те, що потенційний покупець не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 цього Закону; заяву про ознайомлення з об’єктом приватизації; документи, передбачені частиною сьомою статті 14 цього Закону;

заяви і документи, що подаються потенційними покупцями для участі в електронному аукціоні, можуть бути складені в електронній формі та підписані шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису;

аукціони з продажу об’єктів малої приватизації проводяться не раніше п’яти робочих днів та не пізніше двадцяти робочих днів з дня опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів приватизації. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, крім приватизації такого об’єкта шляхом викупу, оголошується повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків протягом одного робочого дня з дати формування відповідного протоколу аукціону або з дати закінчення строку для оприлюднення рішення органу приватизації щодо викупу, який проводиться не раніше трьох робочих днів та не пізніше шести робочих днів з дня його оголошення. У разі якщо об’єкт не продано на аукціонах, передбачених вищезазначеними в цьому абзаці нормами, крім приватизації такого об’єкта шляхом викупу, оголошується аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни, визначеної відповідно до цього пункту, на 50 відсотків протягом одного робочого дня з дати формування відповідного протоколу аукціону або з дати закінчення строку для оприлюднення рішення органу приватизації щодо викупу, який проводиться не раніше трьох робочих днів та не пізніше шести робочих днів з дня його оголошення. У разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 цього Закону, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни, визначеної відповідно до цього пункту, на 50 відсотків. Такий аукціон оголошується та проводиться у строки, визначені цим абзацом;

орган приватизації здійснює перевірку заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації разом із доданими до неї документами та інформацією переможця аукціону, передбачену частиною десятою статті 14 цього Закону, протягом семи робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону;

орган приватизації затверджує протокол про результати електронного аукціону протягом семи робочих днів з дня, наступного за днем його формування;

органи приватизації публікують в електронній торговій системі та (за наявності технічної можливості) на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України або відповідної територіальної громади: інформацію про внесення змін до переліків об’єктів, що підлягають приватизації; інформацію про прийняття рішення про приватизацію об’єкта; інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта; інформацію про результати приватизації об’єкта;

потенційні покупці мають право здійснити огляд об’єкта приватизації та ознайомитися з кількісними та якісними характеристиками об’єкта приватизації;

стартова ціна об’єкта приватизації визначається аукціонною комісією на рівні балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) приватизації. У разі відсутності балансової вартості окремих складових об’єкта (активів об’єкта) приватизації або якщо балансова вартість окремих складових об’єкта (активів об’єкта) приватизації дорівнює нулю, стартова ціна такого об’єкта приватизації встановлюється аукціонною комісією на рівні балансової вартості решти складових об’єкта (активів об’єкта) приватизації. У разі наявності на дату визначення аукціонною комісією стартової ціни об’єкта приватизації дійсного висновку про вартість об’єкта приватизації, визначену відповідно до Методики оцінки майна, що затверджується Кабінетом Міністрів України, стартова ціна такого об’єкта приватизації встановлюється аукціонною комісією на рівні вартості, визначеної таким висновком. У разі відсутності балансової вартості об’єкта (всіх активів об’єкта) приватизації або якщо балансова вартість об’єкта (всіх активів об’єкта) приватизації дорівнює нулю та у разі відсутності дійсного висновку про вартість об’єкта приватизації, визначену відповідно до Методики оцінки майна, що затверджується Кабінетом Міністрів України, стартова ціна такого об’єкта приватизації встановлюється аукціонною комісією в розмірі 1 гривня. Якщо об’єктом приватизації є акції (частки), стартова ціна об’єкта приватизації встановлюється у розмірі, який є більшим: на рівні номінальної вартості пакета акцій (часток); на рівні балансової вартості майна суб’єкта господарювання, пропорційно до розміру пакета акцій (частки) у статутному капіталі, який є об’єктом приватизації;

положення абзаців другого - четвертого, п’ятого (у частині погашення простроченої кредиторської заборгованості, крім заборгованості перед бюджетом), сьомого - дев’ятого, одинадцятого, дванадцятого частини другої статті 26 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" не застосовуються. Положення цього абзацу не поширюються на випадки придбання у процесі приватизації майна Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт";

до договору купівлі-продажу об’єкта приватизації включаються умови, передбачені інформаційним повідомленням про приватизацію такого об’єкта;

строк позовної давності для звернення з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, укладеного у період дії правового режиму воєнного стану, становить три місяці з дня його укладення.

7-5. Приватизація об’єктів приватизації (у тому числі повторні аукціони з продажу об’єктів приватизації, передбачені інформаційним повідомленням), щодо яких інформаційне повідомлення опубліковано у період дії правового режиму воєнного стану, завершується відповідно до норм пункту 7-4 цього розділу.

7-6. У разі наявності обмежень у роботі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Міністерство юстиції України забезпечує здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно, придбане у період дії правового режиму воєнного стану, протягом 30 календарних днів з дня звернення".

15. Статтю 4 Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" від 3 березня 2022 року № 2116-IX із змінами, внесеними Законом України від 12 травня 2022 року № 2247-IX, викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Правовий режим примусово вилучених в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів

1. Примусово вилучені відповідно до цього Закону об’єкти права власності Російської Федерації та її резидентів за рішенням Кабінету Міністрів України передаються:

1) у господарське відання на тимчасовій або постійній основі спеціалізованим державним підприємствам, установам, організаціям та/або господарським товариствам, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

2) у власність суб’єкту господарювання державного сектору економіки, 100 відсотків акцій (часток) яких належать державі;

3) в управління суб’єктам господарювання, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать державі, шляхом укладення договору управління майном у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Реєстрація права власності здійснюється відповідно до законодавства за поданням суб’єктів, визначених частиною першою цієї статті.

3. Ухвалення судових рішень про забезпечення позову не зупиняє дії рішення органу державної влади, пов’язаного з примусовим вилученням в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, та не є підставою для зупинення процесу реєстрації речових прав.

4. Об’єкти права власності Російської Федерації та її резидентів, реєстрація права власності на які не вимагається відповідно до закону, переходять у власність держави з дня введення в дію указом Президента України рішення Ради національної безпеки і оборони України про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

5. Борги державних підприємств, установ та організацій України та/або господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, права вимоги яких були примусово вилучені відповідно до цього Закону як об’єкти права власності Російської Федерації та її резидентів, вважаються погашеними з дня набрання чинності законом України, яким затверджено указ Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про примусове вилучення відповідних об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень:

1) щодо оголошення і проведення повторних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, передбачених абзацами двадцятим - двадцять восьмим підпункту 10 пункту 14 розділу I цього Закону, та щодо проведення електронних аукціонів та вчинення інших дій в електронній торговій системі, передбачених абзацами дев’ятим, тринадцятим і шістнадцятим підпункту 23 пункту 14 розділу I цього Закону, які набирають чинності з дня появи в електронній торговій системі технічної можливості, про що адміністратор електронної торгової системи повідомляє на своєму веб-сайті, але не пізніше чотирьох місяців з дня набрання чинності цим Законом;

2) щодо підготовки до проведення та проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації в електронній торговій системі, передбачених абзацом восьмим підпункту 1, абзацами четвертим - шостим підпункту 3, абзацами четвертим - сімнадцятим, тридцять першим - тридцять п’ятим підпункту 9, абзацами другим - сьомим, дев’ятим - десятим, тринадцятим - сорок шостим підпункту 13, абзацами третім, п’ятим і сьомим підпункту 17, абзацами третім - шостим, шістнадцятим, двадцятим і двадцять першим підпункту 19, абзацом другим підпункту 21, підпунктом 22 пункту 14 розділу I цього Закону, які вводяться в дію з дня появи в електронній торговій системі технічної можливості, про що адміністратор електронної торгової системи повідомляє на своєму веб-сайті, але не пізніше чотирьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.

2. Установити, що підготовка до приватизації об’єктів великої приватизації, за якими Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про визначення радника до набрання чинності цим Законом, здійснюється та завершується із залученням радників у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

3. Установити, що продаж об’єктів великої приватизації, за якими Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про визначення радника до набрання чинності цим Законом, здійснюється на електронних аукціонах з урахуванням положень цього Закону.

4. Установити, що приватизація об’єктів малої приватизації до набрання чинності положеннями, визначеними пунктом 1 цього розділу, здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

5. Установити, що приватизація об’єктів державної та комунальної власності, за якими інформаційне повідомлення опубліковано до набрання чинності положеннями, визначеними пунктом 1 цього розділу, здійснюється в порядку, встановленому законодавством, чинним на день опублікування інформаційного повідомлення.

6. Установити, що розмір гарантійного внеску для електронних аукціонів з приватизації об’єктів малої приватизації, інформаційне повідомлення щодо проведення яких було оприлюднено до набрання чинності цим Законом, визначається з урахуванням абзаців двадцять першого - двадцять третього підпункту 9 пункту 14 цього Закону.

7. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

8. Кабінету Міністрів України у 2023 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
28 липня 2022 року
№ 2468-IX