Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2468-VI
Прийняття: 08.07.2010
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку та підготовки готельної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 49, ст.567 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 1 Закону України "Про туризм" ( 324/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180; 2009 р., N 38, ст. 535) доповнити абзацами десятим - дванадцятим такого змісту:

"готель - підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що складається з шести і більше номерів та надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов'язковим обслуговуванням. Порядок встановлення категорій готелям визначається Кабінетом Міністрів України;

готельна послуга - дії (операції) підприємства з розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних та додаткових послуг, що надаються споживачу відповідно до категорії готелю;

аналогічні засоби розміщення - підприємства будь-якої організаційно-правової форми власності, що складаються з номерів і надають обмежені готельні послуги, включно з щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 2 розділу I, який набирає чинності з 1 січня 2011 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону забезпечити:

перегляд державного стандарту України щодо туристичних послуг та класифікації готелів у частині підвищення вимог до матеріально-технічного оснащення готелів та якості відповідних послуг;

прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону, та приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2010 року
N 2468-VI