Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2466-IX
Прийняття: 27.07.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо уточнення деяких положень та сприяння залученню інвестицій у процесі приватизації

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68 із наступними змінами) такі зміни:

1) пункти 12 і 28 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"12) електронна торгова система (ЕТС) - дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що включає центральну базу даних та електронні майданчики, які взаємодіють з центральною базою даних через інтерфейс програмування додатків такої центральної бази даних. ЕТС забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі";

"28) центральна база даних - сукупність технічних та програмних засобів у складі інтерфейсів програмування додатків, модулів аукціонів, допоміжних програмних сервісів та баз даних, що забезпечують можливість проведення аукціону в електронній формі та гарантують рівний доступ до інформації учасникам такого аукціону. Поточна версія програмного коду всіх складових центральної бази даних є відкритою та загальнодоступною";

2) у частині другій статті 4:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні Збройних Сил України, інших утворених відповідно до закону військових формувань, Служби безпеки України".

У зв’язку з цим абзаци третій - сорок шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сорок сьомим;

в абзаці дванадцятому слова "а також об’єкти архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, парки загальнонаціонального значення" замінити словами "національні природні парки, заповідники, меморіальні комплекси";

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"об’єкти архітектури національного значення".

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - сорок сьомий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сорок восьмим;

абзац сорок четвертий виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
27 липня 2022 року
№ 2466-IX