Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 2415-IV
Прийняття: 03.02.2005
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 )

Про внесення змін до деяких законів України щодо розмірів допомоги

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 11, ст.203 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2003 р., N 45, ст. 362) слово "подвійного" замінити словом "трикратного".

2. У Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2003 р., N 45, ст. 362):

1) статтю 12 викласти у такій редакції:

"Стаття 12. Розмір одноразової допомоги при народженні дитини

Одноразова допомога при народженні дитини надається у трикратному розмірі прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць";

2) у пункті 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" цифри і слово "15, 18 і 20" замінити цифрами і словом "15 і 18", а цифри "25" замінити цифрами "50".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 лютого 2005 року
N 2415-IV