Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2401-III
Прийняття: 26.04.2001
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування контрактної форми трудового договору

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 30, ст.141 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,

N 21-22, ст.144 )

У зв'язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 1999 року "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України" ( 1356-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

( Пункт 1 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

2. В абзаці першому пункту 2 статті 14 Закону України "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414) слова "законодавством України" замінити словами "законами України".

3. В абзаці першому пункту 3.7 Положення про Інститут законодавства Верховної Ради України ( 150/94-ПВ ), затвердженого Постановою Президії Верховної Ради України від 7 жовтня 1994 року (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 42, ст. 387), слово "(контракту)" виключити.

4. В абзаці першому частини першої статті 2.1, частинах другій і третій статті 3.2, частині першій статті 3.3, частині першій статті 3.4, частині першій статті 4.3, в абзаці першому частини першої статті 4.4 Положення про консультанта депутатської групи (фракції) Верховної Ради України ( 378/95-ВР ), затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 36, ст. 280), слово "(контракт)" у всіх відмінках виключити.

5. В абзаці першому частини першої статті 2.1, частинах першій і другій статті 3.2, частинах першій і другій статті 3.3, частині першій статті 3.4 Положення про помічника-консультанта народного депутата України ( 379/95-ВР ), затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 37, ст. 283), слово "(контракт)" у всіх відмінках виключити.

II. Визнати такими, що втратили чинність:

1. Абзац четвертий пункту 7 Постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 17 січня 1991 року "Про статус Академії наук Української РСР" ( 627-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 6, ст. 40).

2. Абзац другий пункту 2 Постанови Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року "Про Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН)" ( 1462-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 44, ст. 589).

3. Постанову Президії Верховної Ради України від 6 квітня 1992 року "Про впровадження контрактової системи в роботі з кадрами в редакції газети "Голос України" ( 2252-12 ).

4. Постанову Президії Верховної Ради України від 30 квітня 1992 року "Про статут редакції журналу Верховної Ради України "Віче" ( 2305-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 435).

5. Підпункт 8 пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 2 березня 1999 року "Про заходи щодо запобігання кризі в державному секторі галузі зв'язку України" ( 462-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 17, ст. 126).

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 квітня 2001 року
N 2401-III