Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2389-VI
Прийняття: 01.07.2010
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України щодо інформування керівниками правоохоронних органів громадськості про стан законності та заходи щодо її зміцнення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 37, ст.497 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

3. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) пункт 40 частини першої статті 26 викласти в такій редакції:

"40) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території";

2) частину першу статті 43 доповнити пунктом 36 такого змісту:

"36) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2389-VI