Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2328-VI
Прийняття: 15.06.2010
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до статті 988 Цивільного кодексу України щодо обов'язків страховика

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 32, ст.449 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Пункт 5 частини першої статті 988 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:

"5) за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або у разі збільшення вартості майна внести відповідні зміни до договору страхування".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 червня 2010 року
N 2328-VI