Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 232-IV
Прийняття: 21.11.2002
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 52, ст.380 )

З метою сприяння вирішенню проблем інвалідів, створення умов для соціального захисту їх сімей Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Статтю 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252) викласти в такій редакції:

"Стаття 22. За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти з малозабезпечених сімей, у яких:

обидва батьки є інвалідами;

один з батьків - інвалід, а інший помер;

одинока матір з числа інвалідів;

батько - інвалід, який виховує дитину без матері.

Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та призначена пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам) виплачуються в повному розмірі".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2003 року:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 листопада 2002 року
N 232-IV