Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2293-VIII
Прийняття: 27.02.2018
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 19, ст.180)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) у статті 38:

у частині другій слова "зазначені у частині третій" замінити словами "зазначені у частинах третій і четвертій";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, передбачених статтями 2041 і 2042 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня їх виявлення, але не пізніше року з дня їх вчинення, а у разі вчинення таких правопорушень іноземцями або особами без громадянства, стосовно яких у встановленому законом порядку прийнято рішення про примусове повернення чи примусове видворення з України, - протягом часу, необхідного для їх виїзду з України, але не пізніше строку, визначеного законом для виїзду цих осіб з України чи забезпечення їх примусового видворення з України".

У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;

2) у статті 18510:

частину першу викласти в такій редакції:

"Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних з охороною державного кордону, суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні чи здійсненням прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або контрольних пунктах в’їзду-виїзду, або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, який бере участь в охороні державного кордону України, -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб";

в абзаці другому частини другої слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "від ста до трьохсот";

3) у статті 203:

в абзаці другому частини першої слова "від тридцяти до п’ятдесяти" замінити словами "від ста до трьохсот";

частину другу викласти в такій редакції:

"Недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або проживання на території України за недійсними документами чи документами, строк дії яких закінчився, або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або контрольних пунктах в’їзду-виїзду, -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

4) доповнити статтею 2031 такого змісту:

"Стаття 2031. Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну

Умисне невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення уповноваженого державного органу про заборону в’їзду в Україну -

тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

5) у статті 2041:

у частині першій:

в абзаці першому слова "за документами" замінити словами "з використанням підробленого документа чи таких";

абзац другий викласти в такій редакції:

"тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення";

6) у статті 2042:

в абзаці другому частини першої слова "або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб" виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

"Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

7) доповнити статтею 2044 такого змісту:

"Стаття 2044. Порушення порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього

Перетинання або спроба перетинання лінії зіткнення в районі проведення антитерористичної операції або неконтрольованої ділянки державного кордону України в цьому районі в будь-який спосіб поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду чи в контрольних пунктах в’їзду-виїзду без відповідних документів або з використанням підроблених документів чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, або без дозволу відповідних органів влади -

тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

8) статтю 207 виключити;

9) у статті 221 цифри "2042" виключити;

10) у статті 2221:

у частині першій слова і цифри "а також з неповерненням капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу (стаття 202, частина друга статті 203, стаття 207)" замінити словами і цифрами "невиконанням рішення про заборону в’їзду в Україну, порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, а також з порушенням порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього (стаття 202, частина друга статті 203, стаття 2031 (щодо порушень, виявлених у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України, контрольному пункті в’їзду-виїзду або контрольованому прикордонному районі), статті 2042, 2044)";

абзац третій частини другої викласти в такій редакції:

"інші посадові особи, уповноважені керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону України";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Уповноважені посадові особи органів Державної прикордонної служби України можуть стягувати накладені ними штрафи незалежно від їх розміру в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон, контрольних пунктах в’їзду-виїзду та місцях їх дислокації виключно за допомогою безготівкових платіжних терміналів";

11) у частині першій статті 2222 слова і цифри "а також питання щодо реєстрації місця проживання (статті 200, 201, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206)" замінити словами і цифрами "невиконанням рішення про заборону в’їзду в Україну, а також питання щодо реєстрації місця проживання (статті 200, 201, частина перша статті 203, стаття 2031 (крім порушень, виявлених у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України, контрольному пункті в’їзду-виїзду або контрольованому прикордонному районі), статті 204, 205, 206)";

12) частину другу статті 254 викласти в такій редакції:

"Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності";

13) у статті 255:

в абзаці "органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п’ята статті 85, статті 92, частина четверта статті 1853, 18510, 191, 204-2042, 205-2061)" пункту 1 частини першої цифри "204-2042, 205-2061" замінити цифрами "2041, 2061";

у частині другій:

пункт 16 викласти в такій редакції:

"16) посадові особи органів Державної прикордонної служби України (частини перша і третя статті 85, статті 1211, 195, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206)";

доповнити пунктом 23 такого змісту:

"23) посадові особи органів Служби безпеки України (статті 2031 і 2044)";

14) у частині першій статті 258 слова і цифри "1853, статтею 197 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), статтею 198 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження)" замінити словами і цифрами "частинами першою, другою, третьою і п’ятою статті 1853, статтею 197 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), статтею 198 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), а також статтями 202-2031, 2042, 2044 (у випадках виявлення цих правопорушень у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України чи контрольних пунктах в’їзду-виїзду)";

15) пункт 2 частини другої статті 262 доповнити словами "невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну, порушення порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього";

16) частину другу статті 263 викласти в такій редакції:

"Осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу незаконно перетнути державний кордон України, порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України або до району проведення антитерористичної операції чи виїзду з них, порушили прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, правила використання об’єктів тваринного світу в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, у територіальному морі, внутрішніх водах та виключній (морській) економічній зоні України, вчинили злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також іноземців та осіб без громадянства, які не виконали рішення про заборону в’їзду в Україну, порушили правила перебування в Україні або транзитного проїзду через територію України, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення - до трьох діб";

17) статтю 276 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 203, 2031, 2041, 2042 і 2044 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх виявлення".

У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;

18) статтю 307 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"У разі несплати штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення документ, що підтверджує його сплату, або його копія не пізніше трьох робочих днів після закінчення строку, передбаченого частиною першою цієї статті, надсилається правопорушником до органу (посадовій особі), який виніс постанову про накладення цього штрафу".

2. Статтю 14 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180; 2014 р., № 29, ст. 946, № 39, ст. 2007) доповнити частиною шостою такого змісту:

"В’їзд осіб до району проведення антитерористичної операції та виїзд з нього здійснюються в порядку, встановленому керівником антитерористичної операції, що підлягає оприлюдненню в офіційних друкованих виданнях України".

3. У частині першій статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами):

у другому реченні пункту 19 слова "накладеного стягнення за адміністративні правопорушення" замінити словами "накладених стягнень за вчинені адміністративні правопорушення, розгляд справ про які законом віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України";

у першому реченні пункту 34 слова "розгляд яких належить" замінити словами "розгляд справ про які законом віднесено";

доповнити пунктом 47 такого змісту:

"47) закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах автоматичну фото- і відеотехніку та використовувати отриману з неї інформацію для запобігання, виявлення або фіксування правопорушень та забезпечення публічної безпеки і правопорядку в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, а також у контрольованих прикордонних районах та у межах виключної (морської) економічної зони України".

4. У Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179; 2014 р., № 20-21, ст. 712, № 26, ст. 892):

1) у статті 13:

абзац восьмий частини першої викласти в такій редакції:

"якщо така особа з порушенням встановленого законодавством України порядку здійснила в’їзд на тимчасово окуповану територію України або до району проведення антитерористичної операції чи виїзд з них або вчинила спробу потрапити на ці території поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду";

у частині третій:

після слів "в’їзду в Україну" доповнити словами "строком на три роки";

доповнити реченням такого змісту: "У разі невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства забороняється подальший в’їзд в Україну на десять років, що додається до частини строку заборони в’їзду в Україну, який не сплив до моменту прийняття повторного рішення про заборону в’їзду в Україну";

2) перше речення абзацу другого частини другої статті 14 викласти в такій редакції:

"Таким іноземцям та особам без громадянства органами охорони державного кордону забороняється в’їзд в Україну строком на п’ять років".

5. Частину першу статті 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 26, ст. 892) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"справ про адміністративні правопорушення, підсудних місцевим (районним, міським, районним у містах, міськрайонним) судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, - місцевими загальними судами за місцем виявлення адміністративного правопорушення".

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим.

6. Підпункт "б" пункту 7.4 статті 7 Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 43, ст. 2030) після слів "підпадають під дію" доповнити словами "абзацу восьмого частини першої".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 7 пункту 1 та пункту 2 розділу І, що вводяться в дію через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
27 лютого 2018 року
№ 2293-VIII