Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2289-VIII
Прийняття: 08.02.2018
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" щодо надання об’єктам підводної культурної спадщини статусу морського меморіалу

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 13, ст.71)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333 із наступними змінами) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити абзацом двадцять третім такого змісту:

"морський меморіал - об’єкт підводної культурної спадщини, місце масової загибелі людей, якому надається спеціальний статус, що передбачає його виключну недоторканність, крім потреб наукових досліджень або інвентаризації".

2. Статтю 13 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Перелік об’єктів підводної культурної спадщини зі статусом морського меморіалу визначається Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

3. Статтю 17 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Власність морського меморіалу визначається межами національної юрисдикції (у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі та внутрішніх водах України)".

У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.

4. Статтю 30 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"На об’єктах підводної культурної спадщини зі статусом морського меморіалу забороняється ведення будь-яких форм діяльності, зокрема підводно-екскурсійної, крім потреб наукових досліджень або інвентаризації".

5. Статтю 31 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Межі розташування об’єктів підводної культурної спадщини зі статусом морського меморіалу визначаються відповідною науково-проектною документацією".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
8 лютого 2018 року
№ 2289-VIII