Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 228
Прийняття: 02.07.2014
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 липня 2014 р. № 228
Київ

Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міністерство юстиції України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2014 р. № 228

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство юстиції України

{У тексті Положення слова “державна реєстрація друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності” в усіх відмінках виключено на підставі Постанови КМ № 128 від 10.02.2023}

{У тексті Положення слова “засіб масової інформації” в усіх відмінках і формах числа замінено словом “медіа” згідно з Постановою КМ № 629 від 24.06.2023}

1. Міністерство юстиції України (Мін’юст) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства, у сфері нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, з питань утримання військовополонених, у сфері правової освіти населення; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації; забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанов КМ № 17 від 21.01.2015, № 1129 від 25.12.2015, № 343 від 18.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 615 від 08.09.2016, № 669 від 30.08.2017, № 356 від 10.05.2018, № 1068 від 11.12.2019, № 394 від 01.04.2022, № 635 від 27.05.2022}

Мін’юст є державним органом з питань банкрутства.

Мін’юст є органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 563 від 16.10.2014}

{Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 160 від 24.02.2016}

2. Мін’юст у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мін’юсту є:

1) забезпечення формування та реалізація державної правової політики, політики з питань банкрутства;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 160 від 24.02.2016, № 797 від 21.08.2019, № 380 від 06.05.2020}

2) забезпечення формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації;

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 17 від 21.01.2015, № 343 від 18.05.2016}

2-1) забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 563 від 16.10.2014}

2-2) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-2 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 615 від 08.09.2016, № 669 від 30.08.2017}

2-3) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-3 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

2-4) забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-4 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

2-5) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-5 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

2-6) забезпечення формування системи наглядових, соціальних, виховних та профілактичних заходів, які застосовуються до засуджених та осіб, узятих під варту;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-6 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

2-7) контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених та осіб, узятих під варту;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-7 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

2-8) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері правової освіти, правової обізнаності, інформування населення, доступу громадян до джерел правової інформації;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-8 згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

2-9) забезпечення формування та реалізація державної політики з питань утримання військовополонених;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-9 згідно з Постановою КМ № 394 від 01.04.2022}

2-10) забезпечення реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких накладено санкцію у виді блокування активів, у тому числі вжиття заходів до виявлення та розшуку активів таких фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-10 згідно з Постановою КМ № 635 від 27.05.2022; в редакції Постанови КМ № 997 від 15.09.2023}

2-11) забезпечення проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) медіа;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-11 згідно з Постановою КМ № 983 від 02.09.2022}

3) здійснення загального управління у сфері надання безоплатної первинної правничої допомоги та безоплатної вторинної правничої допомоги;

{Підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1163 від 07.11.2023}

4) забезпечення самопредставництва Мін’юсту як органу державної влади, який у випадках, передбачених законом, бере участь у справах та діє у судах України від імені та в інтересах держави, зокрема через територіальні органи Мін’юсту; здійснення захисту інтересів України у Європейському суді з прав людини, під час урегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземних суб’єктів та України;

{Підпункт 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 380 від 06.05.2020}

4-1) забезпечення представництва та самопредставництва інтересів Кабінету Міністрів України у судах України у випадках, передбачених законом, зокрема через територіальні органи Мін’юсту;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 380 від 06.05.2020}

4-2) забезпечення самопредставництва Мін’юсту як органу, якому надано право звертатися до суду в інтересах осіб, які не мають в Україні постійного місця проживання, під час розгляду справ у судах України у випадках, передбачених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 4-2 згідно з Постановою КМ № 380 від 06.05.2020}

4-3) забезпечення захисту інтересів України в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, координації виконання його рішень, а також інформування Комітету міністрів Ради Європи про стан виконання рішень Європейського суду з прав людини;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 4-3 згідно з Постановою КМ № 629 від 24.06.2023}

5) експертне забезпечення правосуддя;

6) організація роботи нотаріату;

{Підпункт 7 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1068 від 11.12.2019}

8) запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (щодо адвокатських бюро, адвокатських об’єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусів; суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги; осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи);

{Підпункт 8 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 463 від 10.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 11 від 05.01.2024}

9) здійснення міжнародно-правового співробітництва, забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з правових питань.

4. Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів;

1-1) здійснює підготовку та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України “Про санкції”, та бере участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до його компетенції;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 772 від 07.07.2022}

2) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та подає їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

2-1) узагальнює практику застосування законодавства та надає методичні рекомендації з питань, що належать до його компетенції;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

3) здійснює правову експертизу проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

5) проводить гендерно-правову експертизу актів законодавства;

6) здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, а також розробляє за її результатами рекомендації щодо усунення виявлених факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

{Підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 301 від 14.05.2015}

{Підпункт 7 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 301 від 14.05.2015}

8) здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;

9) скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;

10) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів органами виконавчої влади, які є суб’єктами нормотворення, а також іншими органами, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, та за його результатами і в разі потреби вимагає подання нормативно-правових актів для державної реєстрації або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

{Підпункт 10 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 619 від 24.05.2022}

{Підпункт 11 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 868 від 09.10.2019}

{Підпункт 12 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 160 від 24.02.2016}

{Підпункт 13 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 128 від 10.02.2023}

{Підпункт 14 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 160 від 24.02.2016}

15) здійснює експертизу проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, а також нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;

{Підпункт 15 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 629 від 24.06.2023}

16) підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання; веде облік та здійснює зберігання чинних міжнародних договорів України, актів законодавства держав, з якими здійснюється обмін правовою інформацією;

17) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, надання інформації з нього;

18) здійснює офіційне опублікування нормативно-правових актів, чинних міжнародних договорів України, рішень Європейського суду з прав людини щодо України в інформаційному бюлетені “Офіційний вісник України”;

{Підпункт 19 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 360 від 14.04.2021}

{Підпункт 20 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 868 від 09.10.2019}

{Підпункт 21 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 868 від 09.10.2019}

{Підпункт 22 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 868 від 09.10.2019}

{Підпункт 23 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 868 від 09.10.2019}

{Підпункт 24 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 868 від 09.10.2019}

{Підпункт 25 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 380 від 06.05.2020}

26) здійснює інформування громадян про їх права і свободи, правову політику держави, реалізацію проектів, пов’язаних із правовою освітою населення;

{Підпункт 26 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 963 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

27) сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

28) взаємодіє з центральними органами виконавчої влади з питань реалізації Закону України “Про безоплатну правничу допомогу”;

{Підпункт 28 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1163 від 07.11.2023}

29) затверджує нормативно-правові акти з питань функціонування системи надання безоплатної правничої допомоги та надання такої допомоги відповідно до закону;

{Підпункт 29 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 575 від 09.08.2017, № 1163 від 07.11.2023}

{Підпункт 30 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1163 від 07.11.2023}

31) бере участь у розробленні та розповсюдженні освітніх програм у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

32) надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

32-1) аналізує результати діяльності та вживає заходів для підвищення ефективності функціонування територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 32-1 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

32-2) проводить відповідно до законодавства перевірки діяльності територіальних органів Мін’юсту, зокрема з питань виконання кримінальних покарань, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту, зокрема утворених для виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 32-2 згідно з Постановою КМ № 128 від 10.02.2023}

32-3) проводить відповідно до законодавства службові розслідування стосовно осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 32-3 згідно з Постановою КМ № 128 від 10.02.2023}

33) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

{Підпункт 34 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 380 від 06.05.2020}

35) відповідає за впровадження та функціонування системи безоплатної вторинної правничої допомоги;

{Підпункт 35 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1163 від 07.11.2023}

36) приймає рішення про утворення територіальних відділень Координаційного центру з надання правничої допомоги;

{Підпункт 36 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 575 від 09.08.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1163 від 07.11.2023}

37) забезпечує підвищення професійного рівня працівників центрів з надання безоплатної правничої допомоги;

{Підпункт 37 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1163 від 07.11.2023}

38) встановлює порядок ведення Координаційним центром з надання правничої допомоги Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу;

{Підпункт 38 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанов КМ № 575 від 09.08.2017, № 1163 від 07.11.2023}

{Підпункт 39 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1163 від 07.11.2023}

40) сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

{Підпункт 40 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 19.08.2023}

41) організовує систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих;

{Підпункт 41 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

42) визначає вимоги для отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, затверджує порядок складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражних керуючих, видає та анулює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, видає дублікат і переоформлює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, тимчасово зупиняє право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

{Підпункт 42 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

43) формує та веде Єдиний реєстр арбітражних керуючих України, Єдиний реєстр боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), що є складовими частинами автоматизованої системи “Банкрутство та неплатоспроможність”;

{Підпункт 43 пункту 4 в редакції Постанов КМ № 797 від 21.08.2019, № 882 від 19.08.2023}

44) встановлює порядок подання відомостей (інформації), необхідних для ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих України та Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність);

{Підпункт 44 пункту 4 в редакції Постанов КМ № 797 від 21.08.2019, № 882 від 19.08.2023}

45) встановлює порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства та організовує проведення такого аналізу при відкритті провадження у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

{Підпункт 45 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 19.08.2023}

46) складає на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

{Підпункт 46 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

47) визначає та затверджує примірну форму плану санації та плану реструктуризації;

{Підпункт 47 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

48) затверджує форму декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність;

{Підпункт 48 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 882 від 19.08.2023}

49) визначає вимоги до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів;

{Підпункт 49 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

50) розробляє та затверджує типові документи щодо проведення процедур банкрутства, методичні рекомендації;

{Підпункт 50 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

51) затверджує за погодженням з Укрдержархівом правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого, затверджує порядок ведення і подання статистичної звітності, оперативної звітності та інформації арбітражними керуючими, встановлює опис і порядок використання посвідчення та печатки арбітражних керуючих;

{Підпункт 51 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

52) встановлює порядок здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, перевірки організації їх роботи, дотримання арбітражними керуючими вимог законодавства з питань банкрутства та здійснює такий контроль; бере участь у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов’язки учасника у справі про банкрутство;

{Підпункт 52 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

53) забезпечує доступ арбітражних керуючих до державних баз даних і реєстрів, держателем яких є Мін’юст, зокрема електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти;

{Підпункт 53 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

53-1) забезпечує відповідно до Закону України “Про очищення влади”:

проведення перевірки, передбаченої зазначеним Законом;

формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”, надання інформації із зазначеного Реєстру та оприлюднення на власному веб-сайті відомостей з нього;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 53-1 згідно з Постановою КМ № 563 від 16.10.2014}

53-2) звертається до Вищої ради правосуддя та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з поданням про звільнення суддів у випадках, визначених Законом України “Про очищення влади”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 53-2 згідно з Постановою КМ № 563 від 16.10.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 128 від 10.02.2023}

54) бере участь у справах, діє в судах України від імені та в інтересах Кабінету Міністрів України (самопредставництво органу державної влади), зокрема через територіальні органи Мін’юсту;

{Підпункт 54 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 380 від 06.05.2020}

54-1) бере участь у справах, діє в судах України від імені та в інтересах держави у випадках, передбачених законом, зокрема через територіальні органи Мін’юсту;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 54-1 згідно з Постановою КМ № 380 від 06.05.2020}

54-2) представляє інтереси Кабінету Міністрів України у судах України;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 54-2 згідно з Постановою КМ № 380 від 06.05.2020}

54-3) звертається до суду з позовами та бере участь у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України “Про санкції”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 54-3 згідно з Постановою КМ № 635 від 27.05.2022}

55) вирішує у межах повноважень, передбачених законом, питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

56) здійснює міжвідомчу координацію із захисту інтересів держави в судах України під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Кабінет Міністрів України, міністерства або інші центральні органи виконавчої влади;

{Підпункт 56 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 380 від 06.05.2020}

57) забезпечує представництво інтересів держави, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, його посадових осіб під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

58) забезпечує підготовку документів та представництво України в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

{Підпункт 58 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 629 від 24.06.2023}

59) забезпечує координацію виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України та звітує перед Комітетом міністрів Ради Європи про стан їх виконання;

{Підпункт 59 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 629 від 24.06.2023}

60) звертається до суду з позовами та бере участь у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини, зокрема через територіальні органи Мін’юсту;

{Підпункт 60 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 380 від 06.05.2020}

61) залучає юридичних радників, зокрема іноземних, для захисту прав та інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини;

{Підпункт 61 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

62) організовує відповідно до законодавства експертне забезпечення правосуддя та проведення науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи;

63) забезпечує організацію роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Мін’юсті і Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Мін’юсті;

64) видає та анулює свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, та фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту;

{Підпункт 64 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 128 від 10.02.2023}

65) здійснює науково-методичне та організаційно-управлінське забезпечення діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ; визначає порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства з питань судово-експертної діяльності судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, та здійснює такий контроль;

{Підпункт 65 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 128 від 10.02.2023}

66) забезпечує ведення Державного реєстру атестованих судових експертів та Реєстру методик проведення судових експертиз;

67) організовує науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності та здійснює організаційно-управлінські функції щодо діяльності науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту; визначає порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства з питань судово-експертної діяльності науково-дослідними установами судових експертиз Мін’юсту та здійснює такий контроль;

{Підпункт 67 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 128 від 10.02.2023}

68) координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань розвитку судової експертизи; забезпечує організацію роботи Координаційної ради з проблем судової експертизи при Мін’юсті;

69) здійснює державне регулювання нотаріальної діяльності, зокрема встановлює умови допуску громадян та посадових осіб органів місцевого самоврядування, уповноважених на вчинення нотаріальних дій, передбачених законом (далі - уповноважені особи), до провадження нотаріальної діяльності, здійснює контроль за організацією нотаріату та нотаріальної діяльності уповноважених осіб, керівництво державними нотаріальними конторами, перевіряє організацію нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, видає та анулює в установленому законом порядку свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видає уповноваженим особам свідоцтво про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав, встановлює порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса, вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та уповноважених осіб; затверджує положення про державний нотаріальний архів, порядок проходження стажування уповноваженими особами, порядок проведення перевірки організації нотаріальної діяльності державних, приватних нотаріусів та уповноважених осіб, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, порядок підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату, нотаріусів, помічників нотаріусів та уповноважених осіб, установлює правила професійної етики нотаріусів, здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів та уповноважених осіб роз’яснення з питань, що належать до компетенції Міністерства;

{Підпункт 69 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 191 від 08.04.2015; зміни до підпункту 69 пункту 4 додатково див. в Постанові КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 615 від 08.09.2016, № 997 від 15.09.2023}

70) забезпечує ведення Єдиної державної електронної системи е-нотаріату, Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей;

{Підпункт 70 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 997 від 15.09.2023}

71) забезпечує в установленому законодавством порядку організацію доступу до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст;

{Підпункт 71 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1129 від 25.12.2015}

72) забезпечує організацію роботи Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, Комісії з питань застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та комісії з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій;

{Підпункт 72 пункту 4 в редакції Постанов КМ № 191 від 08.04.2015, № 511 від 17.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 463 від 10.06.2020}

73) здійснює підготовку нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації, надає консульським установам і дипломатичним представництвам допомогу з питань вчинення нотаріальних дій;

74) проставляє апостиль на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, державними архівними установами, на виписках з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також на призначених для використання на території іноземних держав документах, що оформляються нотаріусами;

{Підпункт 74 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 17 від 21.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1129 від 25.12.2015, № 806 від 09.11.2016, № 128 від 10.02.2023, № 629 від 24.06.2023}

{Підпункт 75 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1068 від 11.12.2019}

{Підпункт 76 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1068 від 11.12.2019}

{Підпункт 77 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1068 від 11.12.2019}

{Підпункт 78 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1068 від 11.12.2019}

79) здійснює регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу - адвокатських бюро, адвокатських об’єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусів; суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги; осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних;

{Підпункт 79 пункту 4 в редакції Постанов КМ № 511 від 17.07.2015, № 463 від 10.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 11 від 05.01.2024}

80) забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу - адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням та адвокатам, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусам; суб’єктам господарювання, що надають юридичні послуги; особам, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи (в тому числі надає рекомендації та роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення);

{Підпункт 80 пункту 4 в редакції Постанов КМ № 511 від 17.07.2015, № 463 від 10.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 11 від 05.01.2024}

81) проводить перевірку наявності професійної підготовки відповідальних працівників та організації професійної підготовки інших працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу;

{Підпункт 81 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 463 від 10.06.2020}

81-1) проводить в установленому законодавством порядку перевірку ділової репутації покупця (потенційного покупця) медіа на підставі звернення такого покупця (потенційного покупця) та надсилає Раді національної безпеки і оборони України результати перевірки з оцінкою інформації про виявлення відповідності або невідповідності покупця (потенційного покупця) вимогам Закону України “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”, а також інформує відповідного покупця (потенційного покупця) про результати перевірки;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 81-1 згідно з Постановою КМ № 983 від 02.09.2022}

82) інформує Держфінмоніторинг про дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу - адвокатськими бюро, адвокатськими об’єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусами; суб’єктами господарювання, що надають юридичні послуги; особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті для їх усунення та/або недопущення у подальшій діяльності;

{Підпункт 82 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 511 від 17.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 463 від 10.06.2020, № 11 від 05.01.2024}

83) готує пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України з питань міжнародно-правових відносин та правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, у галузі міжнародного приватного права, захисту прав людини;

83-1) здійснює координацію та контроль діяльності відділів державної реєстрації актів цивільного стану;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-1 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-2) здійснює відповідно до законодавства державний контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом 83-2 згідно з Постановою КМ № 354 від 27.05.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 727 від 14.07.2021}

83-3) надає практичну і методичну допомогу консульським установам та дипломатичним представництвам України за кордоном щодо державної реєстрації актів цивільного стану;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-4) забезпечує виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування за кордоном документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, що належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану, а також подання у межах повноважень, передбачених законом, інших документів, що стосуються особистих або майнових прав та інтересів фізичних чи юридичних осіб;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-5) здійснює нормативно-правове, методологічне та інформаційне забезпечення у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, надає узагальнені роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної реєстрації;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 09.11.2016}

83-6) організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців; з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-7) здійснює відповідно до закону контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, в тому числі шляхом проведення моніторингу реєстраційних дій відповідно до закону, та приймає обов’язкові до виконання рішення, передбачені законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 09.11.2016}

83-8) забезпечує доступ державних реєстраторів, уповноважених осіб суб’єктів державної реєстрації, визначених законом, інших суб’єктів, право доступу яких визначено законом, до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, і приймає рішення про блокування та анулювання такого доступу у випадках, передбачених законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 09.11.2016}

{Підпункт 83-9 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1104 від 24.12.2019}

83-10) розглядає відповідно до закону скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації прав, територіальних органів Мін’юсту та приймає обов’язкові до виконання рішення;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-11) складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-12) вносить до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю у випадках, передбачених законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016; в редакції Постанови КМ № 806 від 09.11.2016}

83-13) здійснює відповідно до закону державну реєстрацію політичних партій, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок, символіки громадських формувань; реєстрацію статуту територіальної громади м. Києва; реєстрацію статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанов КМ № 1129 від 25.12.2015, № 806 від 09.11.2016}

83-14) приймає рішення щодо невідповідності діяльності, найменування та / або символіки юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого об’єднання громадян вимогам Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки” та/або Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 997 від 15.09.2023}

83-15) здійснює контроль за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії, вживає визначених законом заходів у разі порушення політичними партіями Конституції та законів України, звертається до суду з позовом та бере участь у справі про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії або про заборону політичної партії; звертається до суду з позовом та бере участь у справі про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у випадках, передбачених законом, зокрема через територіальні органи Мін’юсту;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 380 від 06.05.2020}

83-16) забезпечує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-17) забезпечує через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, визначених законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

{Підпункт 83-18 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 128 від 10.02.2023}

83-19) забезпечує створення, ведення та функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; Єдиного реєстру громадських формувань; Реєстру громадських об’єднань; Реєстру символік громадських об’єднань; Електронного реєстру апостилів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 128 від 10.02.2023, № 997 від 15.09.2023}

83-20) забезпечує надання в установленому законодавством порядку органам державної влади передбаченої законодавством інформації з єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-21) організовує, контролює та здійснює примусове виконання рішень у випадках, передбачених законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-22) забезпечує доступ державних та приватних виконавців до баз даних і реєстрів, зокрема електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 699 від 11.10.2016}

83-23) забезпечує функціонування автоматизованої системи виконавчого провадження;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 699 від 11.10.2016}

83-24) здійснює контроль за діяльністю державних виконавців;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 699 від 11.10.2016}

{Підпункт 83-25 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 343 від 18.05.2016}

83-25) здійснює відповідно до закону державне регулювання діяльності приватного виконавця;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-25 згідно з Постановою КМ № 699 від 11.10.2016}

83-26) організовує ведення обліково-статистичної звітності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-27) надає державним та приватним виконавцям роз’яснення та рекомендації з питань примусового виконання рішень;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 699 від 11.10.2016}

83-28) забезпечує контроль за роботою структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-29) здійснює міжнародне співробітництво у сфері примусового виконання рішень, налагоджує і підтримує зв’язки з міжнародними організаціями;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-30) виконує аналітичні, інформаційні, методичні, організаційні та інші види робіт, пов’язані із забезпеченням реалізації арештованого майна;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-31) затверджує зразки та описи печаток органів державної виконавчої служби, приватного виконавця;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 699 від 11.10.2016}

83-32) інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-33) організовує освітньо-роз’яснювальну роботу, зокрема в медіа, з питань, що стосуються виконання завдань Мін’юсту;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-34) забезпечує у випадках, передбачених законодавством, замовлення, постачання, ведення обліку бланків та подання звітності щодо витрачання бланків, які використовуються у діяльності апарату Мін’юсту та структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-35) вживає заходів до розшуку майна забороненої судом політичної партії; затверджує перелік майна, коштів та інших активів забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень, що передається у власність держави;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-35 згідно з Постановою КМ № 128 від 10.02.2023}

83-36) здійснює державну реєстрацію відомостей про дату початку обліку/дату припинення обліку часток товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю в обліковій системі часток, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів та пов’язаних із цим змін;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-36 згідно з Постановою КМ № 128 від 10.02.2023}

84) проводить правову експертизу проектів міжнародних договорів України, готує висновки щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності такими договорами, а також юридичні висновки, інші матеріали, необхідні для набрання чинності міжнародними кредитними (гарантійними) договорами України;

85) укладає угоди про правове співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, організовує у межах повноважень, передбачених законом, взаємодію з ними;

86) забезпечує підготовку пропозицій щодо приведення законодавства України у відповідність з принципами та стандартами Ради Європи, інтеграції його в систему міжнародного права з питань, що належать до компетенції Міністерства;

{Підпункт 86 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 997 від 15.09.2023}

87) звертається до суду з позовами та бере участь у справах в інтересах осіб, які не мають в Україні постійного місця проживання, під час розгляду справ судами України у межах виконання Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, а також в інших випадках, передбачених міжнародними договорами України чи іншими актами законодавства, зокрема через територіальні органи Мін’юсту;

{Підпункт 87 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 380 від 06.05.2020}

88) забезпечує правове співробітництво судів та інших органів державної влади у цивільних і кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України, вирішує питання про видачу правопорушників (екстрадицію) і про передачу засуджених осіб, виконує інші функції, визначені законами і міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

89) організовує виконання і надає методичну допомогу судам та іншим органам державної влади під час виконання міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Мін’юсту;

90) забезпечує отримання на запит суду або інших державних органів, у провадженні яких перебуває цивільна, кримінальна чи інша справа, інформації про іноземне законодавство на підставі міжнародних договорів України;

91) перевіряє стан виконання органами державної влади зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з питань міжнародно-правових відносин і правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, надає рекомендації щодо поліпшення відповідної роботи, вносить пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

92) виконує функції Національного органу України для сприяння контактам із Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права, бере у межах повноважень, передбачених законом, участь у діяльності інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, у тому числі забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в таких організаціях, а також здійснює співробітництво з іншими міжнародними організаціями з питань, що належать до його компетенції;

93) бере в установленому порядку участь у роботі двосторонніх і багатосторонніх комісій, а також інших міжнародних органів та інституцій, погоджує кандидатури членів та іншого персоналу від України в міжнародних судових органах і радників із правових питань закордонних дипломатичних установ України;

94) у межах повноважень, передбачених законом, бере участь у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, та вживає заходів для виконання зобов’язань, що випливають із членства України в цих організаціях;

95) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління, в тому числі державними підприємствами, що є адміністраторами державних та єдиних реєстрів, держателем яких є Мін’юст;

{Підпункт 95 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

{Підпункт 95-1 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 669 від 30.08.2017}

95-2) визначає основні напрями діяльності міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, уповноважених органів з питань пробації, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, закладів освіти, закладів охорони здоров’я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ та організацій, утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби (далі - органи і установи);

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-2 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016; в редакції Постанови КМ № 294 від 26.04.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 128 від 10.02.2023}

95-3) організовує та контролює виконання вироків суду та інших судових рішень і застосування передбачених законом засобів виправлення засуджених;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-3 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-4) забезпечує здійснення заходів стосовно виявлення та запобігання вчиненню кримінальних правопорушень і дисциплінарних проступків засудженими та особами, узятими під варту, а також заходів щодо них для припинення кримінальних правопорушень і дисциплінарних проступків;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-4 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-5) організовує здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-5 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-6) забезпечує контроль за організацією охорони установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, дотриманням правопорядку та забезпеченням безпеки в них;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-6 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-7) організовує облік та реєстрацію засуджених та осіб, узятих під варту;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-7 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-8) визначає вид установи виконання покарань, у якій відбуватимуть покарання засуджені до позбавлення волі, здійснює розподіл, переводить їх та осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-8 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-9) здійснює видачу осіб (екстрадицію), а також прийом громадян України, засуджених за кордоном, для відбування покарання на території України та передачу іноземців, засуджених судами України, для відбування покарання за кордоном, забезпечує транзитне перевезення через територію України осіб, узятих під варту, або засуджених згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-9 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-10) забезпечує виконання актів амністії та помилування, проводить перевірки дотримання органами і установами вимог нормативно-правових актів, які регламентують порядок оформлення матеріалів до клопотання про помилування;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-10 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-11) організовує проведення соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, залучає до її проведення представників релігійних і благодійних організацій, громадських об’єднань, творчих спілок, фізичних осіб;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-11 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-12) сприяє здійсненню спостережними комісіями та громадськими об’єднаннями громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених під час виконання кримінальних покарань;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-12 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-13) організовує у взаємодії з МОН професійно-технічне і загальноосвітнє навчання засуджених та надання освітніх послуг особам, узятим під варту;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-13 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-14) організовує здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, медичного контролю за станом здоров’я засуджених та осіб, узятих під варту, надання їм медичної допомоги, забезпечує належний санітарно-епідемічний стан в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах і на їх території;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-14 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-15) забезпечує здійснення оперативно-розшукової діяльності оперативними підрозділами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-15 згідно з Постановою КМ № 11 від 11.01.2017}

{Підпункт 95-16 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 597 від 26.07.2018}

95-17) утворює табори для тримання військовополонених та дільниці для тримання військовополонених;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-17 згідно з Постановою КМ № 394 від 01.04.2022}

95-18) створює умови тримання військовополонених у таборах для тримання військовополонених та дільницях для тримання військовополонених з дотриманням міжнародних зобов’язань України, зокрема у сфері міжнародного гуманітарного права, і вимог національного законодавства;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-18 згідно з Постановою КМ № 394 від 01.04.2022}

96) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Мін’юст з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Міністерства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір персоналу в апарат Міністерства та на керівні посади в його територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації працівників апарату Мін’юсту та його територіальних органів, а також організовує підвищення кваліфікації працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра юстиції, та їх територіальних органів через заклади післядипломної освіти, які належать до сфери управління Мін’юсту;

{Підпункт 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 669 від 30.08.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 128 від 10.02.2023}

3) контролює діяльність територіальних органів Мін’юсту;

{Підпункт 3-1 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

3-2) організовує та контролює роботу державних виконавців, вживає заходів щодо її поліпшення, здійснює керівництво та проводить перевірку діяльності структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 3-2 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

3-3) забезпечує представництво, самопредставництво інтересів Мін’юсту в судах України, зокрема через територіальні органи Мін’юсту;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 3-3 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 380 від 06.05.2020}

3-4) організовує роботу із соціально-побутового забезпечення працівників Мін’юсту, їх соціального захисту;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 3-4 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

3-5) забезпечує висвітлення інформації про діяльність апарату Мін’юсту та структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту в медіа та на власному веб-сайті, організовує проведення заходів з питань, що належать до компетенції Мін’юсту;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 3-5 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

3-6) забезпечує в межах повноважень, визначених у цьому Положенні, самопредставництво інтересів Кабінету Міністрів України, Мін’юсту, зокрема як органу, який у передбачених законом випадках бере участь у справах та діє у судах України від імені та в інтересах держави, інших осіб, яке здійснюється без окремого доручення керівника державними службовцями самостійних структурних підрозділів апарату Мін’юсту відповідно до положень, що затверджуються наказом Міністра, а також без окремого доручення керівника - державними службовцями структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту відповідно до положень, що затверджуються наказом керівника відповідного територіального органу Мін’юсту;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 3-6 згідно з Постановою КМ № 380 від 06.05.2020}

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Міністерства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;

6) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мін’юсту;

7) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;

8) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

9) виступає державним замовником з оборонного замовлення та на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за державні кошти для задоволення потреб національної безпеки, проектування і капітального будівництва об’єктів органів і установ;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

10) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, вирішення питань цивільного захисту, стабільну роботу органів і установ в умовах особливого періоду і надзвичайного стану, додержання правового режиму надзвичайного чи воєнного стану в разі його введення в Україні або в окремих її місцевостях, здійснення інших заходів відповідно до законодавства;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

11) визначає потребу органів і установ у матеріально-технічних ресурсах, енергоносіях, продуктах харчування, капітальних вкладеннях для будівництва, реконструкції, розширення, технічного переоснащення і капітального ремонту, виконання проектно-вишукувальних робіт і робіт з типового проектування об’єктів органів і установ;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

12) забезпечує виконання завдань з пожежної безпеки, пов’язаних із захистом життя і здоров’я громадян, державної власності від пожеж та підтримання належного рівня пожежної безпеки в органах і установах, проводить експертизу проектної та іншої документації відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 12 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

13) забезпечує установи виконання покарань та слідчі ізолятори інженерно-технічними засобами охорони і нагляду, спеціальними засобами захисту та активної оборони, системами зв’язку і управління, зброєю, боєприпасами, бойовою та спеціальною технікою, протипожежними засобами, технікою та автомобілями, контролює їх розподіл, зберігання і використання;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 13 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

14) забезпечує виконання завдань у сфері пробації;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 14 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

15) організовує і забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання законодавства у сфері оборони;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 15 згідно з Постановою КМ № 379 від 31.05.2017}

16) узгоджує з Генеральним штабом Збройних Сил та забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, підготовку своєї галузі до оборони, її територіальну оборону.

{Пункт 5 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ № 379 від 31.05.2017}

6. Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства;

2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

4) скликати наради, утворювати комісії, у тому числі постійно діючі, та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Міністерства.

{Підпункт 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1129 від 25.12.2015}

7. Мін’юст здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи Мін’юсту.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 343 від 18.05.2016}

8. Повноваження щодо загального управління у сфері надання безоплатної первинної правничої допомоги та безоплатної вторинної правничої допомоги Мін’юст здійснює за участю Координаційного центру з надання правничої допомоги, що належить до сфери його управління.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 575 від 09.08.2017; в редакції Постанови КМ № 1163 від 07.11.2023}

9. Мін’юст під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України та тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

10. Мін’юст у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, здійснює організацію і контроль за їх виконанням.

Накази Мін’юсту, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти Мін’юсту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мін’юсту, видані у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

11. Мін’юст очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника, заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

12. Міністр:

1) очолює Мін’юст, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мін’юсту;

3) спрямовує та координує діяльність Укрдержархіву (далі - Служба), в тому числі:

забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації та контролює її реалізацію Службою;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені Службою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритети роботи Служби і шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи;

погоджує структуру апарату Служби;

видає обов’язкові до виконання Службою накази та доручення з питань, що належать до сфери її діяльності;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Служби;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів Служби повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Служби та його заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату Служби, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служби;

{Абзац одинадцятий підпункту 3 пункту 12 в редакції Постанови КМ № 868 від 09.10.2019}

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності Служби;

заслуховує звіти про виконання покладених на Службу завдань і планів її роботи;

визначає структурний підрозділ апарату Мін’юсту, що відповідає за взаємодію із Службою;

визначає посадових осіб Мін’юсту, які включаються до складу колегії Служби;

визначає порядок обміну інформацією між Мін’юстом та Службою, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності Служби;

{Підпункт 3 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 343 від 18.05.2016}

4) визначає пріоритети роботи Мін’юсту та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України Мін’юстом;

{Підпункт 5 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мін’юст;

7) представляє в установленому порядку проекти законів, розробником яких є Мін’юст та служби, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мін’юсту, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;

{Підпункт 9 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 10 від 11.01.2017}

{Підпункт 10 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 10 від 11.01.2017}

{Підпункт 11 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 10 від 11.01.2017}

{Підпункт 12 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 10 від 11.01.2017}

12-1) вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників апарату Мін’юсту і коштів, передбачених на утримання Мін’юсту, ліквідацію, реорганізацію його територіальних органів як юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 12-1 згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

12-2) затверджує структуру апарату Мін’юсту і його територіальних органів;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 12-2 згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

12-3) утворює, ліквідує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України територіальні органи Мін’юсту як структурні підрозділи його апарату, що не мають статусу юридичної особи;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 12-3 згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

12-4) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, вносить подання щодо представлення їх в установленому порядку до відзначення державними нагородами України;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 12-4 згідно з Постановою КМ № 868 від 09.10.2019}

12-5) забезпечує організацію науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності та організаційно-управлінські засади діяльності науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту, призначає на посаду керівників таких установ, зокрема на конкурсних засадах в порядку, визначеному Мін’юстом, звільняє їх з посади, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, вносить подання щодо представлення їх в установленому порядку до відзначення державними нагородами України;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 12-5 згідно з Постановою КМ № 380 від 06.05.2020}

12-6) призначає на посаду та звільняє з посади керівників закладів післядипломної освіти, що належать до сфери управління Мін’юсту та забезпечують підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, приймає рішення про необхідність проведення конкурсного відбору на зазначені посади в порядку, визначеному Мін’юстом, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, вносить подання щодо представлення їх в установленому порядку до відзначення державними нагородами України;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 12-6 згідно з Постановою КМ № 380 від 06.05.2020}

13) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мін’юсту;

13-1) утворює уповноважені органи з питань пробації, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, воєнізовані формування, заклади освіти, заклади охорони здоров’я, підприємства установ виконання покарань, інші підприємства, установи та організації, утворені для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби, в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, застосовує заходи заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності, вносить подання щодо представлення до відзначення державними нагородами України, а також затверджує їх положення (статути);

{Пункт 12 доповнено підпунктом 13-1 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 615 від 08.09.2016, № 294 від 26.04.2017; в редакції Постанови КМ № 868 від 09.10.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 128 від 10.02.2023}

13-2) присвоює в установленому порядку спеціальні звання молодшого, середнього і старшого начальницького складу особам, які проходять службу в органах і установах, вносить Президентові України подання про присвоєння вищих спеціальних звань;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 13-2 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

{Підпункт 13-3 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

13-4) запроваджує в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах режим особливих умов, залучає в разі потреби органи і підрозділи Національної поліції для припинення в них групових протиправних дій та ліквідації їх наслідків;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 13-4 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

13-5) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мін’юсті та бюджетних установах, що належать до сфери управління Мін’юсту;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 13-5 згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

{Підпункт 14 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 10 від 11.01.2017}

{Підпункт 15 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

{Підпункт 16 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 17 від 21.01.2015}

{Підпункт 17 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 17 від 21.01.2015}

{Підпункт 18 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 669 від 30.08.2017}

19) визначає персональний склад патронатної служби Міністра;

{Підпункт 19 пункту 12 в редакції Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

{Підпункт 20 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

21) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників та державного секретаря Мін’юсту;

{Підпункт 21 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

22) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Мін’юсту;

{Підпункт 22 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

{Підпункт 23 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 17 від 21.01.2015}

24) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

{Підпункт 24 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

{Підпункт 25 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

{Підпункт 26 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

27) представляє Мін’юст у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні і за її межами;

27-1) у визначених ним випадках здійснює представництво України в Європейському суді з прав людини;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 27-1 згідно з Постановою КМ № 1139 від 03.11.2021}

28) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

29) підписує накази Мін’юсту;

30) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Мін’юсту, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства та актам Міністерства;

31) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12-1. Повноваження керівника державної служби у Мін’юсті здійснює державний секретар Мін’юсту.

Державний секретар Мін’юсту є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мін’юсту. Державний секретар Мін’юсту підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мін’юсту призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п’ять років з правом повторного призначення.

{Абзац третій пункту 12-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 09.10.2019}

{Положення доповнено пунктом 12-1 згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

12-2. Державний секретар Мін’юсту відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мін’юсту;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мін’юсту та подає їх на розгляд Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мін’юсту Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мін’юсту, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мін’юсту;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мін’юст завдань;

7) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мін’юсту, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

{Підпункт 7 пункту 12-2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 09.10.2019}

8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мін’юсту, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

10) призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних органів Мін’юсту та їх заступників, керівників та заступників керівників органів державної виконавчої служби, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міста Києва або Севастополя, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

{Підпункт 10 пункту 12-2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017; в редакції Постанови КМ № 128 від 10.02.2023}

11) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

{Підпункт 12 пункту 12-2 виключено на підставі Постанови КМ № 868 від 09.10.2019}

{Підпункт 13 пункту 12-2 виключено на підставі Постанови КМ № 868 від 09.10.2019}

{Підпункт 14 пункту 12-2 виключено на підставі Постанови КМ № 868 від 09.10.2019}

15) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мін’юсту;

16) представляє Мін’юст як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

17) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мін’юсту доручення;

18) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

19) вносить подання щодо представлення в установленому порядку до відзначення державними нагородами України державних службовців та інших працівників апарату Мін’юсту, керівників територіальних органів Мін’юсту та їх заступників, керівників та заступників керівників органів державної виконавчої служби, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя.

{Підпункт 19 пункту 12-2 в редакції Постанови КМ № 669 від 30.08.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 868 від 09.10.2019, № 128 від 10.02.2023}

{Положення доповнено пунктом 12-2 згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

12-3. На час відсутності державного секретаря Мін’юсту чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мін’юсту відповідно до наказу державного секретаря Мін’юсту.

{Положення доповнено пунктом 12-3 згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мін’юсту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мін’юсті може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу Мін’юсту.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мін’юсті можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Мін’юсту затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мін’юсту затверджується Міністром.

Штатний розпис і кошторис Мін’юсту затверджується державним секретарем Мін’юсту за погодженням з Мінфіном.

{Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

15. Мін’юст є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках для зарахування авансового внеску стягувача, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 365 від 24.04.2019}