Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2279-VIII
Прийняття: 08.02.2018
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 11, ст.59)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину п’яту статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; 2010 р., № 39, ст. 513) після слів "відповідні заклади" доповнити словами "або за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб, якщо вони зареєстровані як внутрішньо переміщені особи".

2. Статтю 33 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147; 2010 р., № 39, ст. 513) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років і перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, мають право зараховуватися на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як внутрішньо переміщених осіб".

У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами третьою - шостою.

3. Частину першу статті 10 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 159; 2010 р., № 39, ст. 513) після слів "заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами "для зазначеної категорії дітей та осіб, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, - за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб".

4. Частину дев’яту статті 11 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 1; 2016 р., № 10, ст. 99) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечують зарахування внутрішньо переміщених дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як внутрішньо переміщених осіб".

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
8 лютого 2018 року
№ 2279-VIII