Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2257-VI
Прийняття: 14.05.2010
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до статті 707 Цивільного кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 28, ст.354 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. В абзаці першому частини першої статті 707 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слово "неналежної" замінити словом "належної".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 14 травня 2010 року
N 2257-VI