Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2244-VIII
Прийняття: 07.12.2017
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 6-7, ст.42)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1089-IX від 16.12.2020
№ 2849-IX від 13.12.2022}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

{Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1089-IX від 16.12.2020}

{Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022}

3. Частину другу статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; 2011 р., № 48-49, ст. 536; 2013 р., № 2, ст. 4; 2017 р., № 27-28, ст. 312) доповнити словами "у сфері телебачення і радіомовлення".

{Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022}

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пунктів 2 і 3 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на один рік після дня її завершення.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:

затвердити перелік адміністративно-територіальних одиниць, у яких шляхом наземного ефірного аналогового та/або цифрового мовлення поширюються програми держави-агресора та може здійснюватися тимчасове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України, в тому числі аналогове мовлення, на підставі дозволу, виданого Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити розроблення та затвердження нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

3. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону затвердити порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, та оприлюднити їх у порядку, встановленому статтею 17 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 грудня 2017 року
№ 2244-VIII