Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2237-IX
Прийняття: 03.05.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про основи національного спротиву" (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 41, ст. 339) такі зміни:

1. У пункті 2 частини першої статті 1 слова "в межах території відповідної територіальної громади" виключити.

2. У частині третій статті 3:

у пункті 1 слова "до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України" виключити;

доповнити пунктом 13 такого змісту:

"13) участь у наданні населенню правових послуг у порядку, передбаченому Законом України "Про безоплатну правову допомогу".

3. У частині другій статті 8:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Порядок утворення, комплектування, функціонування, підстави та порядок розформування добровольчих формувань територіальних громад визначаються Положенням про добровольчі формування територіальних громад, яке затверджується Кабінетом Міністрів України";

після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"У разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану всі добровольчі формування територіальних громад переходять в оперативне підпорядкування командирів відповідних військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

На час дії воєнного стану за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України добровольчі формування територіальних громад повністю або частково можуть залучатися до виконання завдань територіальної оборони поза межами визначеної зони територіальної оборони, а також направлятися до районів ведення воєнних (бойових) дій".

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом сьомим.

4. У пункті 10 частини другої статті 15 слова "Сил територіальної оборони Збройних Сил України, які" замінити словами "Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальних громад, які".

5. Текст статті 20 викласти в такій редакції:

"1. Виконання завдань територіальної оборони здійснюється на всій території України включно з районами ведення воєнних (бойових) дій.

Рішення про виконання завдань територіальної оборони в районах ведення воєнних (бойових) дій приймається Головнокомандувачем Збройних Сил України.

2. З метою нарощування сил і засобів для стабілізації обстановки, а також у випадку визначення відповідної зони територіальної оборони районом ведення воєнних (бойових) дій військові частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчі формування територіальних громад за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України можуть залучатися до виконання завдань територіальної оборони поза межами своєї зони територіальної оборони та в районах ведення воєнних (бойових) дій".

6. Абзац перший частини третьої статті 21 після слів "сили і засоби" доповнити словами "у тому числі добровольчі формування територіальних громад".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 травня 2022 року
№ 2237-IX