Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2230-IX
Прийняття: 21.04.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" щодо передачі цілісних майнових комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та іншого майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Верховна Рада України постановляє:

I. Частину першу статті 7 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228; 2013 р., № 8, ст. 76, № 41, ст. 550; 2014 р., № 4, ст. 61; 2015 р., № 45, ст. 404) після абзацу чотирнадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"цілісні майнові комплекси державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин), інше нерухоме та окреме індивідуально визначене (рухоме) майно, що належить органам і підрозділам Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та не використовується і не планується до використання (крім житлових будинків та гуртожитків, безоплатна передача яких здійснюється відповідно до абзацу другого цієї частини).

Цільове призначення майна, переданого відповідно до абзацу п’ятнадцятого цієї частини, не може бути змінено і повинно використовуватися виключно для виконання пожежно-рятувальних робіт".

У зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий вважати абзацом сімнадцятим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
21 квітня 2022 року
№ 2230-IX