Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 2200-XII
Прийняття: 13.03.1992
Видавники: Верховна Рада України

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 25, ст.355 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ПВР N 2515-XII ( 2515-12 ) від 29.06.92, ВВР, 1992, N 37, ст.556 )

Відповідно до Постанови Верховної Ради Української РСР від 18 грудня 1990 року "Про земельну реформу" ( 563-12 ) виконано певний обсяг робіт по перерозподілу земель. Однак через відсутність належної координації контролю з боку державних органів за ходом реформи, несвоєчасне вирішення ряду організаційних і правових питань реформування земельних відносин реалізація земельної реформи стримується, її темпи залишаються незадовільними.

З метою прискорення земельної реформи та у зв'язку з запровадженням колективної і приватної форм власності на землю Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Зобов'язати селищні і міські Ради народних депутатів до 1 травня 1992 року визначити потребу жителів міст і селищ міського типу в земельних ділянках для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва та подати пропозиції з цього питання до обласних державних адміністрацій для розробки схем розміщення ділянок для вказаних потреб, враховуючи резервні території міст і селищ міського типу.

2. Обласним Радам народних депутатів до 1 травня ц.р. вирішити при необхідності питання про перерозподіл земель, а районним Радам народних депутатів до вказаного строку - про надання підприємствам, установам і організаціям земельних ділянок для колективного городництва за рахунок існуючих земель запасу.

3. Зобов'язати Кабінет Міністрів України, Уряд Республіки Крим, обласні, Київську і Севастопольську міські Ради народних депутатів:

розробити і затвердити до 1 червня ц.р. відповідно державну, республіканську, обласні (міські) програми земельної реформи на 1992-1995 роки. Передбачити в них на кожний рік заходи щодо організаційно-правового, кадрового, наукового, матеріально-технічного забезпечення земельної реформи, розрахунки необхідних для здійснення реформи коштів і джерела їх покриття;

до 15 травня 1992 року визначити перелік сільськогосподарських підприємств та організацій, землі яких підлягають передачі в колективну і приватну власність у 1992 році. Перелік господарств, землі яких передбачається передавати у власність у наступні роки, визначати не пізніш як за один місяць до початку наступного року. При цьому виходити з того, що у складі державної власності, яка не приватизується, залишаються землі, визначені статтею 4 Земельного кодексу України ( 561-12 ).

4. Місцевим Радам народних депутатів забезпечити передачу землі громадянам України в порядку і розмірах, встановлених статтями 52, 56, 57, 67 Земельного кодексу України, починаючи з 15 травня 1992 року.

5. Встановити, що роздержавлення і приватизація земель сільськогосподарських підприємств і організацій, передбачених абзацом третім пункту 3 цієї Постанови, провадяться починаючи з 15 травня 1992 року відповідно до проектів, які розробляються керівництвом (адміністрацією) цих підприємств та організацій за участю експертів і державних землевпорядних організацій, схвалюються трудовими колективами і затверджуються за поданням сільської (селищної) Ради районною (міською) Радою народних депутатів.

Кабінету Міністрів України до 15 травня 1992 року розробити і затвердити рекомендації по складанню цих проектів.

6. Встановити, що нормативні документи і вказівки Державного комітету України по земельних ресурсах з питань реформування земельних відносин, які не суперечать законодавству України, є обов'язковими для виконання місцевими органами влади і управління, власниками землі і землекористувачами незалежно від форм власності та відомчої належності.

7. Верховній Раді Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським Радам визначити конкретні строки закінчення передачі у приватну власність громадянам земельних ділянок, якими вони користувалися за станом на 15 квітня 1992 року.

8. Встановити, що громадяни, підприємства, установи, організації, яким було надано у встановленому порядку земельні ділянки у довічне успадковуване або постійне володіння, зберігають свої права на використання цих земельних ділянок до оформлення права власності або землекористування відповідно до Земельного кодексу України.

9. Верховній Раді Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським Радам щоквартально, до 5 числа наступного за кварталом місяця, інформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї Постанови.

10. Кабінету Міністрів України:

до 1 червня 1992 року внести Верховній Раді України пропозиції про зміни і доповнення законодавчих актів, що випливають із нової редакції Земельного кодексу України;

до 1 серпня 1992 року привести рішення Уряду України у відповідність із Земельним кодексом України.

( Продовжено до 1 листопада 1992 року термін внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про зміни і доповнення до законодавчих актів у зв'язку з прийняттям нової редакції Земельного кодексу України згідно з Постановою ПВР N 2515-12 від 29.06.92 )

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 13 березня 1992 року
N 2200-XII