Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2195-VIII
Прийняття: 09.11.2017
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту економічної конкуренції та удосконалення процедур контролю за концентрацією суб’єктів господарювання

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 1, ст.2)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64; 2011 р., № 29, ст. 272; 2012 р., № 5, ст. 36; 2016 р., № 13, ст. 143):

статтю 24 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Дозвіл на концентрацію не надається, якщо така концентрація заборонена відповідно до Закону України "Про санкції";

абзац перший частини другої статті 26 доповнити словами "та якщо концентрація не заборонена відповідно до Закону України "Про санкції";

частину другу статті 27 після слів "відкликання заяви" доповнити словами "та якщо концентрація заборонена відповідно до Закону України "Про санкції";

у частині першій статті 28:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною першою статті 27 цього Закону, органами Антимонопольного комітету України не виявлено підстав для заборони узгоджених дій, концентрації, і концентрація не заборонена відповідно до Закону України "Про санкції", органи Антимонопольного комітету України приймають рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію";

абзац другий доповнити словами "за умови, що концентрація не заборонена відповідно до Закону України "Про санкції";

частину першу статті 32 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"якщо концентрація заборонена відповідно до Закону України "Про санкції";

частину першу статті 59 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"заборона концентрації відповідно до Закону України "Про санкції".

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

2) статтю 4 Закону України "Про санкції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 40, ст. 2018) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. У разі якщо на дії, вчинення яких потребує одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на концентрацію, поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені частиною першою цієї статті, така концентрація забороняється, і дозвіл на її здійснення органами Антимонопольного комітету України не надається".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
9 листопада 2017 року
№ 2195-VIII