Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2171-III
Прийняття: 21.12.2000
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розформування Національної гвардії України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 9, ст.38 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2766-III ( 2766-14 ) від 18.10.2001, ВВР, 2001, N 51-52, ст. 265

N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002 - набуває чинності з

01.06.2002, ВВР, 2002, N 27-28, ст.180

N 964-IV  ( 964-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 39, ст.351
  N 1280-IV  ( 1280-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 12, ст.155
  N 1667-IV  ( 1667-15 ) від 06.04.2004, ВВР, 2004, N 30-31, ст.382
  N 2400-IV  ( 2400-15 ) від 01.02.2005
  N 4572-VI  ( 4572-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 1, ст.1
  N 5067-VI  ( 5067-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 24, ст.243 
Кодексом N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458 Законами
N 876-VII ( 876-18 ) від 13.03.2014, ВВР, 2014, N 17, ст.594 N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 N 193-VIII ( 193-19 ) від 12.02.2015, ВВР, 2015, N 21, ст.134

N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68

N 160-IX  ( 160-20 ) від 03.10.2019, ВВР, 2019, N 47, ст.313 
Кодексом N 396-IX ( 396-20 ) від 19.12.2019, ВВР, 2020, N 7, N 8, N 9, ст.48 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про розформування Національної гвардії України" ( 1363-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 8, ст. 48) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У пункті 1 частини другої статті 236 Кодексу України ( 80731-10, 80732-10 ) про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 45) слова "Національної гвардії України" виключити.

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність з 01.06.2002 року на підставі Закону N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012 }

6. У статті 3, частині шостій статті 9, абзаці першому пункту 1 та в абзаці першому пункту 3 статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190) слова "Національної гвардії України" виключити.

7. У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409):

1) у преамбулі слова "Національної гвардії України" виключити;

2) у частині другій статті 10, статті 48, частині першій статті 49, частині другій статті 52 слова "Головне управління командуючого Національною гвардією України" в усіх відмінках виключити.

8. У статтях 12 та 17 Закону України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382) слова "Національна гвардія України" в усіх відмінках виключити.

{ Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 876-VII ( 876-18 ) від 13.03.2014 }

10. У частині першій статті 31, частинах дев'ятій та десятій статті 32, частині другій статті 35, частині восьмій статті 38, частинах другій та п'ятій статті 41, пункті "б" частини першої статті 43, пункті 1 частини другої та частині дев'ятій статті 47 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 1997 р., N 31, ст. 199; 1998 р., N 10, ст. 36; 1999 р., N 34, ст. 274) слова "Національної гвардії України" виключити.

11. У частині другій статті 15 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) слова "Національної гвардії України" виключити.

12. У статті 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" ( 266/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1) слова "Національної гвардії України" виключити.

( Пункт 13 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003 )

{ Пункт 14 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

( Пункт 15 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2766-III ( 2766-14 ) від 18.10.2001 )

16. У частині десятій статті 8 та частині дев'ятій статті 37 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 7, ст. 56) слова "Національної гвардії України" виключити.

( Пункт 17 розділу I втратив чинність з 01.10.2005 року на підставі Закону N 1667-IV ( 1667-15 ) від 06.04.2004 )

18. У статті 4 Закону України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249) слова "Головне управління командуючого Національною гвардією України" виключити.

19. В абзаці першому частини другої статті 5 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270) останнє речення виключити.

20. У частині четвертій вступу Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" ( 551-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 197), слова "Національну гвардію України" виключити.

21. У частині четвертій преамбули Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" ( 549-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 195), слова "Національну гвардію України" виключити.

22. У тексті Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" ( 550-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 196), слова "Національна гвардія України" в усіх відмінках виключити.

23. У частині четвертій вступу Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" ( 548-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 194), слова "Національну гвардію України" виключити.

{ Пункт 24 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 396-IX ( 396-20 ) від 19.12.2019 }

{ Пункт 25 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

26. У пункті "ж" статті 10, абзаці восьмому частини першої статті 11 та частині другій статті 22 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст. 21) слова "Національної гвардії України" виключити.

II. Внести зміни до таких постанов Верховної Ради України:

{ Пункт 1 розділу II втратив чинність на підставі Постанови ВР N 2400-IV ( 2400-15 ) від 01.02.2005 }

{ Пункт 2 розділу II втратив чинність на підставі Закону N 193-VIII ( 193-19 ) від 12.02.2015 }

3. У підпункті 3.14 Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів Служби безпеки України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю ( 199/94-ВР ), затвердженого Постановою Верховної Ради України від 12 жовтня 1994 року (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 43, ст.391), слова "Національної гвардії" виключити.

4. У пункті 8 Постанови Верховної Ради України від 17 березня 1995 року "Про виконання постанов Верховної Ради України "Про зупинення дії Закону Республіки Крим "Про відновлення конституційних основ державності Республіки Крим", "Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим" та "Про виконання Постанови Верховної Ради України "Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим" ( 91/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 11, ст. 75) слова "підрозділами Національної гвардії України та" виключити.

5. В абзаці третьому Постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 року "Про державний нагляд за безпечним веденням робіт на підприємствах, в установах, організаціях і у військових частинах військових формувань та органів внутрішніх справ і Служби безпеки України" ( 244/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 187) слова "Національної гвардії України" виключити.

{ Пункт 6 розділу II втратив чинність на підставі Закону N 160-IX ( 160-20 ) від 03.10.2019 }

7. У пункті 5 розділу II додатка N 4 до Постанови Верховної Ради України від 12 липня 1996 року "Про структуру бюджетної класифікації України" ( 327/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 208) слова "Національна гвардія України" виключити.

( Пункт 8 розділу II втратив чинність на підставі Закону N 964-IV ( 964-15 ) від 19.06.2003 )

9. Пункт 66 Державної програми розвитку законодавства України 
до 2002 року ( 976-14 ), схваленої Постановою Верховної Ради
України від 15 липня 1999 року, виключити.

III. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Президії Верховної Ради України від 21 січня 1992 року "Про надання Головному управлінню командуючого Національною гвардією України статусу Державного комітету України" ( 2050-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 18, ст. 247).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 грудня 2000 року
N 2171-III