Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2155-VI
Прийняття: 27.04.2010
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання іноземних інвестицій та кредитування

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 26, ст.270 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У розділі II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи" ( 1533-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 52, ст. 763):

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Встановити, що пункти 6, 7 розділу II цього Закону діють до 1 січня 2011 року";

2) пункти 8-11 виключити.

2. У Законі України "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80; 2009 р., N 52, ст. 763):

1) частину другу статті 2 виключити;

2) у статті 13:

частину першу виключити;

у частині другій слова "у майновій формі" виключити;

частину четверту виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 27 квітня 2010 року
N 2155-VI