Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Указ
Номер: 2148
Прийняття: 19.10.1973
Видавники: Президія Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки

У К А З ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права

Схвалені Радою Міністрів Української РСР і подані на ратифікацію Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права ( 995_042 ) та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ( 995_043 ), підписані від імені Української РСР в Нью-Йорку 20 березня 1968 року, ратифікувати з такою заявою, зробленою при підписанні:

"Українська Радянська Соціалістична Республіка заявляє, що положення пункту 1 статті 26 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та пункту 1 статті 48 Міжнародного пакту про громадські і політичні права, згідно з якими ряд держав не може стати учасниками цих пактів, мають дискрімінаційний характер, і вважає, що пакти відповідно до принципу суверенної рівності держав повинні бути відкриті для участі всіх заінтересованих держав без будь-якої дискримімнації та обмеження".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 19 жовтня 1973 р.
N 2148 - VIII