Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2139-IX
Прийняття: 15.03.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження диференційованої рентної плати за видобування газу природного

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Підпункт 215.3.3-1 пункту 215.3 статті 215 викласти в такій редакції:

"215.3.3-1. рідини, що використовуються в електронних сигаретах:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставка податку

3824 99 96 20

Рідини, що використовуються в електронних сигаретах

гривень за 1 літр

10000".

2. У статті 252:

1) абзац сьомий пункту 252.8 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"для іншого газу природного - ціна, визначена як середнє арифметичне значення таких величин:

середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та надається до 5 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку;

середньоарифметичне значення котирувань цін газу природного на звітний місяць (Front Month Settlement Prices) на нідерландському газовому хабі (ТТF), за інформацією біржі EEX (The European Energy Exchange), що склалися за календарний місяць, що передує податковому (звітному) періоду, яке обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за 1000 метрів кубічних в доларах США та в національній валюті України (без ПДВ) за середньоарифметичним офіційним курсом Національного банку України за податковий (звітний) період.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі фактичну ціну реалізації природного газу, визначену за 1000 метрів кубічних у національній валюті України та в доларах США, та надає інформацію про таку фактичну ціну центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

У зв’язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - сімнадцятим;

2) у пункті 252.20:

слова та цифри:

"природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів

29,00

природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів понад 5000 метрів

14,00

з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

11,00

природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність

70,00

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

29,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

14,00"

замінити словами та цифрами:

"з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період становить 150 доларів США або менше за 1000 метрів кубічних:

14,50 від фактичної ціни реалізації газу природного за податковий (звітний) період;

якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період є більшою за 150 доларів США за метрів кубічних та не перевищує 400 доларів США за 1000 метрів кубічних:

29,00 від фактичної ціни реалізації газу природного за податковий (звітний) період;

якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період перевищує 400 доларів США за 1000 метрів кубічних:

29,00 від частини фактичної вартості газу природного за податковий (звітний) період у розмірі 400 доларів США за 1000 метрів кубічних та

65,00 від частини фактичної ціни реалізації газу природного за податковий (звітний) період, що перевищує 400 доларів США за 1000 метрів кубічних;

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині понад 5000 метрів

якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період становить 150 доларів США або менше за 1000 метрів кубічних:

7,00 від фактичної ціни реалізації газу природного за податковий (звітний) період;

якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період є більшою за 150 доларів США за 1000 метрів кубічних та не перевищує 400 доларів США за 1000 метрів кубічних:

14,00 від фактичної ціни реалізації газу природного за податковий (звітний) період;

якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період перевищує 400 доларів США за 1000 метрів кубічних:

14,00 від частини фактичної вартості газу природного за податковий (звітний) період у розмірі 400 доларів США за 1000 метрів кубічних та

31,00 від частини фактичної ціни реалізації газу природного за податковий (звітний) період, що перевищує 400 доларів США за 1000 метрів кубічних;

природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період становить 150 доларів США або менше за 1000 метрів кубічних:

6,00 від фактичної ціни реалізації газу природного за податковий (звітний) період;

якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період є більшою за 150 доларів США за 1000 метрів кубічних та не перевищує 400 доларів США за 1000 метрів кубічних:

12,00 від фактичної ціни реалізації газу природного за податковий (звітний) період;

якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період перевищує 400 доларів США за 1000 метрів кубічних:

12,00 від частини фактичної вартості газу природного за податковий (звітний) період у розмірі 400 доларів США за 1000 метрів кубічних та

36,00 від частини фактичної ціни реалізації газу природного за податковий (звітний) період, що перевищує 400 доларів США за 1000 метрів кубічних;

природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині понад 5000 метрів

якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період становить 150 доларів США або менше за 1000 метрів кубічних:

3,00 від фактичної ціни реалізації газу природного за податковий (звітний) період;

якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період є більшою за 150 доларів США за 1000 метрів кубічних та не перевищує 400 доларів США за 1000 метрів кубічних:

6,00 від фактичної ціни реалізації газу природного за податковий (звітний) період;

якщо фактична ціна реалізації газу природного за податковий (звітний) період перевищує 400 доларів США за 1000 метрів кубічних:

6,00 від частини фактичної вартості газу природного за податковий (звітний) період у розмірі 400 доларів США за 1000 метрів кубічних та

18,00 від частини фактичної ціни реалізації газу природного за податковий (звітний) період, що перевищує 400 доларів США за 1000 метрів кубічних;

з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України незалежно від глибини залягання покладів та дати початку буріння свердловини

11,00

природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність, незалежно від глибини залягання покладів та дати початку буріння свердловини

70,00";

слова та цифри:

"природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів (крім природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність)

12,00

природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині понад 5000 метрів (крім природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність)

6,00"

виключити.

2. У розділі XX "Перехідні положення":

1) підрозділ 2 доповнити пунктом 81 такого змісту:

"81. Тимчасово, до 31 грудня 2024 року, операції з надання послуг повітряного транспорту щодо внутрішнього перевезення пасажирів та багажу (код 51.10.11 та 51.10.12 Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010) оподатковуються податком на додану вартість за ставкою у розмірі 7 відсотків";

2) підрозділ 5 доповнити пунктом 40 такого змісту:

"40. Тимчасово, до 1 січня 2023 року, сплата акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), вироблених до 1 квітня 2022 року, в тому числі іноземними виробниками, та не реалізованих кінцевим споживачам до 1 квітня 2022 року, здійснюється у порядку та на умовах, що діяли до 1 квітня 2022 року";

3) у підрозділі 9-1:

у пункті 2 слова і цифри "до 1 січня 2023 року" замінити словами і цифрами "до 1 березня 2022 року";

доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4. Держава гарантує, що з 1 березня 2022 року до 1 березня 2032 року для видобування газу природного (будь-якого походження) будуть застосовуватися ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, у тому числі ставки рентної плати за користування надрами для природного газу, видобутого із нових свердловин, встановлені пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу станом на 1 березня 2022 року. Держава гарантує, що визначений цією статтею строк дії застосовування ставок рентної плати за користування надрами для видобування газу природного (будь-якого походження) не підлягає скасуванню, зменшенню або перегляду до 1 березня 2032 року.

Протягом цього періоду:

розміри ставок рентної плати за користування надрами для видобування газу природного (будь-якого походження), визначених пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу, у тому числі рентної плати за користування надрами для природного газу, видобутого із нових свердловин, визначених станом на 1 березня 2022 року, не можуть бути збільшені, а також до них не можуть застосовуватися коригуючі коефіцієнти або інші механізми, що можуть бути передбачені цим Кодексом або іншими актами законодавства, що призведуть або можуть призвести до фактичного збільшення розміру податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу порівняно з розміром таких податкових зобов’язань, розрахованим згідно з цим Кодексом станом на 1 березня 2022 року;

розміри ставок рентної плати за користування надрами для видобування газу природного, включаючи стимулюючі ставки рентної плати за користування надрами для природного газу, видобутого із нових свердловин, можуть бути у будь-який час зменшені та до них можуть бути застосовані коригуючі коефіцієнти або інші механізми, що можуть бути передбачені цим Кодексом або іншими актами законодавства, що призведуть до фактичного зменшення розміру податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу порівняно з розміром таких податкових зобов’язань, розрахованим згідно з цим Кодексом станом на 1 березня 2022 року".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 березня 2022 року, крім пункту 1 розділу I цього Закону (щодо змін до підпункту 215.3.3-1 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України), який набирає чинності з 1 січня 2023 року, та діє протягом військового та/або надзвичайного стану.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) статтю 8 Закону України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80) доповнити частиною третьою такого змісту:

"Державні гарантії захисту інвестицій, пов’язані із застосуванням розмірів ставок рентної плати за користування надрами для видобування газу природного (будь-якого походження), визначених пунктом 252.20 статті 252 Податкового кодексу України, у тому числі рентної плати за користування надрами для природного газу, видобутого із нових свердловин, визначених станом на 1 березня 2022 року, застосовуються з 1 березня 2022 року до 1 березня 2032 року. Протягом цього періоду розмір ставок рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, в тому числі видобутого із нових свердловин, не може бути збільшений, а також до них не можуть застосовуватися коригуючі коефіцієнти або інші механізми (у тому числі ті, що призводять до скорочення строку дії таких ставок або їх скасування), що можуть бути передбачені Податковим кодексом України або іншими актами законодавства, що призведуть або можуть призвести до фактичного збільшення розміру податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу порівняно з розміром таких податкових зобов’язань, розрахованим згідно з Податковим кодексом України станом на 1 березня 2022 року. Зазначені гарантії не поширюються на зміни до законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони навколишнього природного середовища";

2) у Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343):

абзац третій частини першої статті 4 доповнити словами "(облаштування), включаючи необхідні інженерні лінійні комунікації від свердловин для транспортування нафти і газу в місця підготовки продукції, та промислові трубопроводи для транспортування продукції";

абзац одинадцятий частини третьої статті 24 після слова "влаштування" доповнити словом "(облаштування)";

3) статтю 14 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Якщо за результатами проведення аукціону з продажу спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами було продано ділянку нафтогазоносних надр, щодо якої користувачу нафтогазоносними надрами було видано висновок з оцінки впливу на довкілля, яким обґрунтовується недопустимість провадження планованої діяльності на відповідній ділянці надр, такий користувач нафтогазоносними надрами має право відмовитися від спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, повернути його центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та отримати відшкодування всіх сплачених ним коштів за надання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, геологічної інформації та будь-яких інших пов’язаних з цим платежів".

У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;

4) абзац другий частини першої статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 29, ст. 315) після слів "не підлягає" доповнити словами "діяльність, прямо не передбачена частинами другою і третьою цієї статті, а також".

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 березня 2022 року
№ 2139-IX