Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2125-VIII
Прийняття: 11.07.2017
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 35, ст.375)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. Доповнити статтею 243 такого змісту:

"Стаття 243. Державний фонд поводження з радіоактивними відходами

1. Державний фонд поводження з радіоактивними відходами створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.

2. Джерелами формування Державного фонду поводження з радіоактивними відходами є:

1) надходження, визначені пунктом 74 частини третьої статті 29 цього Кодексу;

2) інші надходження, передбачені законодавством.

3. Кошти Державного фонду поводження з радіоактивними відходами спрямовуються на фінансове забезпечення бюджетних програм, у межах яких виконуються роботи з проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, зняття з експлуатації або закриття об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які передані ліцензіатами у власність держави, включаючи сховища для довготривалого зберігання/захоронення радіоактивних відходів, які утворилися після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій, та здійснюються інші заходи, пов’язані з поводженням з радіоактивними відходами, які передані ліцензіатами у власність держави.

4. Порядок використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами встановлюється Кабінетом Міністрів України".

2. У статті 29:

1) у пункті 161 частини другої слова "до загального фонду" замінити словами "до спеціального фонду";

2) частину третю доповнити пунктом 74 такого змісту:

"74) екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк".

3. Частину четверту статті 30 доповнити пунктом 22 такого змісту:

"22) заходи, визначені частиною третьою статті 243 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 74 частини третьої статті 29 цього Кодексу)".

4. Перше речення частини другої статті 59 після слів "інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку" доповнити словами "інформація про використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами".

5. Частину другу статті 61 доповнити пунктом 83 такого змісту:

"83) звіт про використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами".

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
11 липня 2017 року
№ 2125-VIII