Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2107-IX
Прийняття: 03.03.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Виборчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., №№ 7-9, ст. 48):

1) частину третю статті 34 після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

2) пункт 7 частини третьої статті 58 після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

3) абзац другий частини четвертої статті 60 після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

4) пункт 9 частини другої статті 84 після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

5) пункт 9 частини шостої статті 85 після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

6) у статті 110:

пункт 5 частини другої після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

частину третю після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

7) частину четверту статті 111 після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

8) частину другу статті 112 після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

9) пункт 9 частини п’ятої статті 140 після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

10) у статті 165:

пункт 5 частини другої після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

частину третю після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

частину шосту після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

11) частину сьому статті 166 після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

12) абзац перший частини другої статті 167 після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

13) частину другу статті 193 після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

14) пункт 9 частини десятої статті 203 після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

15) пункт 5 частини другої статті 230 після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

16) пункт 6 частини першої статті 231 після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

17) у статті 236:

пункт 6 частини другої після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

абзац другий частини третьої після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

абзац другий частини шостої після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

18) у статті 238:

пункт 6 частини п’ятої після слів "корупційного злочину" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

абзац другий частини шостої після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України";

19) у частину третю статті 239 після слів "корупційного кримінального правопорушення" доповнити словами і цифрами "чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України".

2. Частину четверту статті 16 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 25, ст. 283) доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) засудження її уповноважених осіб за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України".

3. Пункт 4 частини першої статті 23 Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст. 428 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"4) наявності у громадянина судимості за тяжкі або особливо тяжкі злочини або за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України, не погашеної чи не знятої в установленому порядку".

4. Частину третю статті 18 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397; 2002 р., № 11, ст. 79) викласти в такій редакції:

"Діяльність профспілок, їх об'єднань, яка порушує Конституцію України та закони України, зокрема у разі засудження їхніх уповноважених осіб за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України, може бути заборонена лише за рішенням місцевого суду, а профспілок зі статусом всеукраїнських і республіканських та об'єднань профспілок з відповідним статусом - лише за рішенням Верховного Суду України".

5. Частину другу статті 8 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 40, ст. 338; 2015 р., № 2-3, ст. 12) викласти в такій редакції:

"У разі порушення громадським формуванням вимог законодавства щодо його діяльності, а також у разі засудження його уповноважених осіб за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України, за заявою реєструючого органу діяльність такого громадського формування може бути заборонена за рішенням суду у встановленому законом порядку".

6. Частину першу статті 21 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"Політична партія може бути заборонена в судовому порядку за адміністративним позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, у випадку порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України, а також у разі засудження її уповноважених осіб за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України".

7. Статтю 4 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Збройні Сили України та інші військові формування не можуть комплектуватися особами, які мають судимість за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку".

У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами третьою - шостою.

8. Частину першу статті 28 Закону України "Про громадські об’єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"1. Громадське об’єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації у разі виявлення ознак порушення громадським об’єднанням вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону, а також у разі засудження його уповноважених осіб за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України. Заборона громадського об'єднання має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

9. Частину другу статті 27 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 25, ст. 252) доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) засудження уповноважених осіб благодійної організації за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 березня 2022 року
№ 2107-IX