Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2055-IV
Прийняття: 06.10.2004
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 9, ст.172 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) такі зміни:

1. У статті 42:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень. У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного сільського, селищного, міського голови відповідно до закону";

2) частину другу доповнити реченням такого змісту: "У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідна рада призначає та проводить вибори сільського, селищного, міського голови замість того, який вибув, згідно із Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-ВР ) у стотридцятиденний період з моменту дострокового припинення його повноважень".

2. Частину третю статті 50 доповнити новим пунктом 1 такого змісту:

"1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови".

У зв'язку з цим пункти 1-9 вважати відповідно пунктами 2-10.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 жовтня 2004 року
N 2055-IV