Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2054-VIII
Прийняття: 23.05.2017
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 26, ст.298)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2849-IX від 13.12.2022}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

{Пункт 1 розділу I втратив чинність  на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022}

2. У Законі України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168; 2013 р., № 23, ст. 218):

1) у пункті 7 частини першої статті 1 слова "зокрема, радіо і телебачення" замінити словами "зокрема, телебачення, радіомовлення";

2) у частині першій статті 5 слова і цифри "статтею 23 Закону України "Про засади державної мовної політики" замінити словами "законами України".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.

2. Протягом першого року з дня набрання чинності цим Законом програми та передачі, їх частини, які повністю або частково створені та/або профінансовані телерадіоорганізацією, а також національний аудіовізуальний продукт зараховуються до частки виконаних державною мовою.

3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 травня 2017 року
№ 2054-VIII